Удружење научних и стручних преводилаца Србије

Адреса: Кичевска 9, 11000 Београд, Србија

Телефони: (+381-11) 244-2729, 244-2997 и 244-1542

Факс: (+381-11) 244-0345

Где се налазимо

Како можемо да вам помогнемо?

* означава обавезно поље