Пријем у чланство

Постоје два начина за пријем у чланство Удружења научних и стручних преводилаца Србије

 

I - на основу радног искуства:

Потребна документација:

  1.      Молба за пријем у чланство (1) (MolbaClanstvo.doc 41.4Kb);
  2.      Упитник (Upitnik.doc 34Kb);
  3.      Фотокопија дипломе највише школске спреме;
  4.      Потврда о преводилачком искуству за период последње три године и преведених преко 1000 страна научног и стручног текста или преко 750 сати усменог превођења (потврду издаје правно лице које је ангажовало преводиоца, а потврда служи као доказ о преводилачком ангажовању ради учлањења у Удружење научних и стручних преводилаца Србије);
  5.      Електронскa фотографијa у jpg формату (300dpi, 600х600, 2,5 x 3 cm) и једнa фотографијa у прилогу уз документацију.

 

II - Завршетком Једногодишњег семинара на научне и стручне преводиоце, судске преводиоце и тумаче

 

Потребна документација:

  1.     Молба за пријем у чланство (2) (MolbaClanstvo.doc_41.8Kb);
  2.     Упитник;
  3.     Фотокопија дипломе Шкослког центра;
  4.     Фотокопија дипломе највише шкослке спреме;
  5.     Електронскa фотографијa у jpg формату (300dpi, 600х600, 2,5 x 3 cm) и једнa; фотографијa у прилогу уз документацију;

Комплетну документацију можете послати електронским путем, а након тога оригинале доставити поштом или лично, сваког радног дана од 08 - 16 сати.