UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Kontakt

GDE SE NALAZIMO​

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije

Adresa: Kičevska 9, 11000 Beograd, Srbija

E-pošta: upit@prevodi.rs, upit@me.com

Telefoni: (+381-11) 244-2729, 244-2997 i 244-154

Faks: (+381-11) 244-0345

Scroll to Top