UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Školski centar

Istorijat Školskog Centra

Školski centar je organizovan kako bi se omogućilo obrazovanje i usavršavanje prevodilačkih kadrova za rad u oblasti naučnog i stručnog prevođenja. Jednogodišnji seminar za naučne i stručne prevodioce i sudske tumače pokrenut je 1961. godine kao Terminološka škola.

Naime, u to vreme snažnog privrednog rasta i velikih potreba za prevodiocima u privrednim i državnim institucijama, postalo je jasno da se znanjima stečenim na filološkom ili nekom drugom fakultetu ne ostvaruje i spremnost za prevođenje. Utvrđeno je da takvim kadrovima nedostaje pre svega poznavanje stručne terminologije, i to posebno mladim diplomiranim filolozima i filozofima koji te oblasti nisu izučavali u toku studija.

Razvitkom Terminološke škole 1967. godine stekli su se uslovi za formiranje Školskog centra kao jedine ustanove za postdiplomsko obrazovanje prevodilaca za engleski, francuski, nemački i ruski u tadašnjoj zemlji. Za predavače su birani iskusni, verzirani prevodioci, bogate radne biografije, a plan i program je ustanovljen u saradnji sa profesorima Beogradskog univerziteta za svaki stručni predmet koji se na seminaru izučava. Nastavni materijali, terminologija i predavanja se stalno dopunjuju i unapređuju u skladu sa aktuelnostima u predmetnim oblastima, a uveden je i peti jezik – italijanski. Više informacija o planu i programu i načinu odvijanja nastave možete naći na strani Jednogodišnji seminar.

Ovaj dobar smer u obrazovanju prevodilačkih kadrova potvrdio je i prvi predsednik Međunarodne federacije prevodilaca, Pjer Fransoa Кaje, prilikom upoznavanja sa radom našeg Školskog centra 1978. godine.

Пјер Франсоа Каје
Pjer Fransoa Кaje, Prvi predsednik Međunarodne federacije prevodilaca
„Zaista jedinstvena ustanova ove vrste u svetu. Švajcarska je poznata kao zemlja najboljih škola za prevodioce, ali imam utisak da ste vi uspeli da neposredno spojite praksu i nauku. Skripta koja sam razgledao i predavanja koja sam slušao uverila su me da su prevodioci koji se bave direktno prevođenjem najbolji učitelji prevodilaštva, jer oni neposredno prenose svoja iskustva oslobađajući slušaoca bilo čega što je nepotrebno. Škola traje isuviše kratko da bi se u njoj moglo više naučiti, ali je njena veličina upravo u tome što ona kod slušaoca stvara solidnu bazu da on može dalje tragati i istraživati sam, a to je upravo ono najvažnije.“

Obuke i provere znanja u oblasti jezika struke

Pored Jednogodišnjeg seminara, Školski centar pruža i usluge obuke pojedinaca i zaposlenih u oblasti jezika struke (bankarstvo, mašinstvo…), kao i provere znanja. Radi dogovora u vezi sa ovakvim posebnim programima učenja jezika struke obratite se direktno Udruženju.

Obuke stalnog stručnog usavršavanja

U okviru Školskog centra organizuju se i obuke stalnog stručnog usavršavanja prevodilaca za članstvo Udruženja. Zavisno od iskazanog interesovanja, ove obuke obuhvataju različite aspekte prevodilačkog rada (uređivanje grafičkih sadržaja, lokalizacija, upotreba prevodilačkih alata, napredne funkcije programa iz MS Office paketa, upravljanje terminološkim resursima itd).
Scroll to Top