UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Sudsko prevođenje

Sudsko prevođenje i tumačenje može se smatrati krunom naučnog i stručnog prevođenja. Pored jezika pravne struke, sudski prevodilac se u radu susreće sa vrlo raznovrsnim temama: najtežim krivičnim delima, arbitražnim postupcima, patentima, veštačenjima u raznim oblastima (medicina, građevinarstvo, elektrotehnika, mašinstvo, saobraćaj…), kao i svakodnevnim prevođenjem za potrebe građanstva radi ostvarivanja prava i vođenja postupaka u stranim zemljama i obratno.

Zbog složenosti posla i velike odgovornosti koju on nosi, za sudskog prevodioca imenuju se profesionalci na vrhuncu karijere.

Ponuda za usluge sudskog prevođenja

Za ponudu za usluge pismenog prevođenja sa overom sudskog prevodioca potrebno je da preuzmete obrazac zahteva u pdf formatu, popunite ga i pošaljete na elektronsku adresu Prevodilačkog centra navedenu u obrascu.

Za ponudu za usmeno sudsko prevođenje, preuzmite obrazac zahteva za usmeno prevođenje, popunite ga i pošaljite na elektronsku adresu Prevodilačkog centra navedenu u obrascu.

Scroll to Top