Sudsko prevođenje i tumačenje može se smatrati krunom naučnog i stručnog prevođenja. Pored jezika pravne struke, sudski prevodilac se u radu susreće sa vrlo raznovrsnim temama: najtežim krivičnim delima, arbitražnim postupcima, patentima, veštačenjima u raznim oblastima (medicina, građevinarstvo, elektrotehnika, mašinstvo, saobraćaj...), kao i svakodnevnim prevođenjem za potrebe građanstva radi ostvarivanja prava i vođenja postupaka u stranim zemljama i obratno.

Zbog složenosti posla i velike odgovornosti koju on nosi, za sudskog prevodioca imenuju se profesionalci na vrhuncu karijere.

Usluge sudskog prevođenja možete naručiti preko zahteva za ponudom.