UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Prevodilački centar

PREVODILAČКE USLUGE

Prevodilački centar pruža različite vrste prevodilačkih usluga koje se mogu naručiti putem zahteva za ponudom.

Sve ove usluge pružaju se u svim oblastima prirodnih, tehničkih, medicinskih, biotehničkih, društvenih i humanističkih nauka, kao i u svim stručnim oblastima.

JEZIČКE КOMBINACIJE​

Naše članstvo pruža usluge u smeru sa srpskog na radni jezik ili sa radnog jezika na srpski, pri čemu su radni jezici svrstani u III kategorije.

I kategorija

engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski, poljski, češki, slovački, bugarski, rumunski, mađarski, rusinski, albanski, ukrajinski, slovenački, makedonski, hrvatski, bošnjački, crnogorski

II kategorija

turski, grčki, portugalski, švedski, norveški, danski, holandski, finski, latinski, romski, jermenski, flamanski, esperanto

III kategorija

arapski, japanski, kineski, persijski (farsi), indonežanski, hebrejski, urdu (samo usmeno), paštu (samo usmeno), hindi (samo usmeno), bengalski (samo usmeno)
Ne dozvolite da vaš posao trpi ili čak propadne zbog nestručnog prevoda. Prepustite sve stručnjacima. Poverite nam naučnu ili poslovnu dokumentaciju,  ugovore, pregovore, finansijske aranžmane, prevođenje na poslovnim skupovima… Garantujemo kvalitet, rokove i čuvanje poslovne tajne. Mi razumemo 45  jezika. Omogućićemo da i vi razumete.
Scroll to Top