Ukoliko želite da dobijete ponudu za uslugu prevođenja, potrebno je da preuzmete odgovarajući obrazac zahteva u pdf formatu, popunite ga i pošaljete ga na elektronsku adresu Prevodilačkog centra navedenu u obrascu.

Ponudu ćete dobiti u najkraćem roku.

Obrazac zahteva za usluge pismenog prevođenja

Obrazac zahteva za usluge usmenog prevođenja

Dodatne informacije

Dokumenti sa overom sudskog prevodioca se izdaju u dva primerka. Moguće je izdavanje i većeg broja primeraka po dodatnoj ceni.