fbpx
Tradicija. Znanje. Poverenje.
Reprezentativno udruženje u kulturi
Član FIT-e i Eulite
O nama
Jednogodišnji seminar za naučne,
stručne i sudske prevodioce.
Prijave za upis od maja do oktobra.
Nastava počinje početkom novembra.
Više informacija
Profesionalne prevodilačke usluge
Pismeno i usmeno prevođenje za 46 stranih jezika.
Usluge sudskih prevodilaca.
Zahtev za ponudom
Previous slide
Next slide
Tradicija. Znanje. Poverenje.
Reprezentativno udruženje u kulturi
Član FIT-e i Eulite
O nama
Jednogodišnji seminar za naučne,
stručne i sudske prevodioce.
Prijave za upis od maja do oktobra.
Nastava počinje početkom novembra.
Više informacija
Profesionalne prevodilačke usluge
Pismeno i usmeno prevođenje za 46 stranih jezika.
Usluge sudskih prevodilaca.
Zahtev za ponudom
Previous slide
Next slide
Tokom važenja vanrednih mera usled pandemije rad Prevodilačkog centra je elektronski (upit@me.com i upit@prevodi.rs). Rad sa strankama je radnim danima od 9:30 do 13:00 časova.
Кako možemo da vam pomognemo?

Prevodilački
centar


Želite da naručite prevod? Pozovite nas ili nam pošaljite upit.

Jednogodišnji
seminar


Sve o seminaru i podnošenju prijava za narednu školsku godinu.

Članstvo
u Udruženju


Potrebne su vam informacije kako se postaje član Udruženja?

Izdanja
Udruženja


Naručivanje rečnika, knjiga i ostalih izdanja Udruženja.

TRADICIJA. ZNANJE. POVERENJE.

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije (UPIT) osnovano je 1960. godine, kada su se naučni i stručni prevodioci izdvojili iz Saveza prevodilaca Jugoslavije, osnovanog 1953. godine, kako bi bolje ostvarili svoje ciljeve.

Ciljevi Udruženja su, između ostalog, unapređivanje i promovisanje naučnog i stručnog prevođenja, rad na obrazovanju i stručnom usavršavanju prevodilaca, zaštita društvenog i profesionalnog statusa naših članova i zastupanje njihovih interesa i služenje društvu pružanjem pouzdanih, profesionalnih usluga naučnog, stručnog i sudskog prevođenja.

U skladu sa tim zacrtanim ciljevima, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije razvija i unapređuje prevodilačku profesiju, obrazuje i stručno usavršava prevodilačke kadrove, sarađuje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu i aktivna je članica međunarodnih profesionalnih organizacija prevodilaca: Međunarodne federacije prevodilaca – FIT i Udruženja sudskih prevodilaca i tumača Evropske unije – EULITA.

PREVODILAČКI CENTAR

Članovi Udruženja su kvalifikovani i kompetentni pismeni i usmeni prevodioci koji pružaju usluge naučnog i stručnog prevođenja sa 45 stranih jezika na srpski i obratno.

Stručnjaci od poverenja koji vode računa o tajnosti i osetljivosti informacija o kojima stiču uvid u toku obavljanja posla i svojim profesionalnim ugledom štite klijente i njihove lične i poslovne informacije i tajne.

Кvalitet usluga koje pružamo već šest decenija ogleda se u aktivnom razumevanju izvorne poruke, na osnovu temeljnog poznavanja izvornog i ciljnog jezika nauke i struke, kao i na njenom preciznom prenošenju na ciljni jezik uz poštovanje najbolje prevodilačke prakse i poslovnih standarda.

ŠКOLSКI CENTAR

Od 1961. godine Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije neguje tradiciju obrazovanja i usavršavanja prevodilačkih kadrova u vidu Jednogodišnjeg seminara za naučne i stručne prevodioce i sudske prevodioce.

Jednogodišnji seminar se organizuje za pet radnih (stranih) jezika: engleski, francuski, ruski, nemački i italijanski.

  • Tradicija

    Od osnivanja 1961. godine, Školski centar održava i unapređuje kvalitet obrazovanja novih prevodilačkih kadrova. Nastavni plan i program izrađen u saradnji sa profesorima Beogradskog univerziteta.

  • Znanje

    Predavači Školskog centra se biraju među najiskusnijim dokazanim stručnjacima za različite oblasti, kako bi svoje znanje preneli na nove generacije i osposobili ih za profesionalno bavljenje prevodilačkim poslom.

IZDAVAČKI CENTAR

Časopis "Prevodilac"

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije izdaje časopis Prevodilac i objavljuje i štampa druga dela od interesa za prevodilaštvo – knjige, rečnike, stručnu literaturu, zbornike radova…

Časopis Prevodilac izlazi od februara 1980. godine kao glasilo posvećeno pitanjima teorije i prakse prevođenja u zemlji i u svetu.  Časopis je otvoren za saradnju onim poslenicima u oblasti lingvistike i filologije čiji prilozi mogu biti od koristi za prevodilaštvo ili koji služe negovanju jezika.

Rečnici, knjige,
ostala izdanja Udruženja

Udruženje je objavilo više publikacija iz oblasti lingvistike, leksikografije, terminologije, istorije i teorije prevođenja, kao i zbornike radova i prevodnu stručnu literaturu od značaja za naučno i stručno prevodilaštvo.

Medijski nastupi YouTube

Nastupe u medijima i druge video snimke možete naći na  YouTube kanalu Udruženja.

9

Blog

U blogosferi objavljujumo članke na različite teme iz sveta prevodilaštva, kako za prevodioce, tako i za naručioce prevoda, studente…
Scroll to Top