OBAVEŠTENJE

Tokom važenja vanrednih mera usled pandemije rad Prevodilačkog centra je elektronski ( upit@me.com i upit@prevodi.rs), a rad sa strankama je radnim danima od 9:30 do 13:00 časova.

Dobrodošli! Kako možemo da vam pomognemo?

TRADICIJA - ZNANJE - POVERENJE

OD 1960. GODINE

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije (UPIT) osnovano je 1960. godine, kada su se naučni i stručni prevodioci izdvojili iz Saveza prevodilaca Jugoslavije, osnovanog 1953. godine, kako bi bolje ostvarili svoje ciljeve.

Ciljevi Udruženja su, između ostalog, unapređivanje i promovisanje naučnog i stručnog prevođenja, rad na obrazovanju i stručnom usavršavanju prevodilaca, zaštita društvenog i profesionalnog statusa naših članova i zastupanje njihovih interesa i služenje društvu pružanjem pouzdanih, profesionalnih usluga naučnog, stručnog i sudskog prevođenja.

U skladu sa tim zacrtanim ciljevima, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije razvija i unapređuje prevodilačku profesiju, obrazuje i stručno usavršava prevodilačke kadrove, sarađuje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu i aktivna je članica međunarodnih profesionalnih organizacija prevodilaca: Međunarodne federacije prevodilaca - FIT i Udruženja sudskih prevodilaca i tumača Evropske unije - EULITA.

Članovi Udruženja su kvalifikovani i kompetentni pismeni i usmeni prevodioci koji pružaju usluge naučnog i stručnog prevođenja sa 45 stranih jezika na srpski i obratno. Stručnjaci od poverenja koji vode računa o tajnosti i osetljivosti informacija o kojima stiču uvid u toku obavljanja posla i svojim profesionalnim ugledom štite klijente i njihove lične i poslovne informacije i tajne.

Kvalitet usluga koje pružamo skoro šest decenija ogleda se u aktivnom razumevanju izvorne poruke, na osnovu temeljnog poznavanja izvornog i ciljnog jezika nauke i struke, kao i na njenom preciznom prenošenju na ciljni jezik uz poštovanje najbolje prevodilačke prakse i poslovnih standarda.

PREVODILAČKE USLUGE

PREKO 8 MILIONA PREVEDENIH STRANA

PREKO 3 MILIONA SATI USMENOG PREVOĐENJA

Pismeno prevođenje

Usluge prevođenja štampanih i elektronskih dokumenata svih formata.

Više o naučnim i stručnim oblastima, podržanim formatima i dostupnim jezičkim kombinacijama.

Usmeno prevođenje

Konsekutivno i simultano prevođenje sa tehničkom podrškom.

Saznajte više o vrstama usmenog prevođenja i opremi potrebnoj za različite vrste događaja.

JEDNOGODIŠNjI SEMINAR

PREKO 3700 USPEŠNIH DIPLOMACA

Od 1961. godine Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije neguje tradiciju obrazovanja i usavršavanja prevodilačkih kadrova u vidu Jednogodišnjeg seminara za naučne i stručne prevodioce i sudske prevodioce.

Jednogodišnji seminar se organizuje za pet radnih (stranih) jezika: engleski, francuski, ruski, nemački i italijanski.

Sve informacije možete naći na sledećoj strani.

IZDAVAČKI CENTAR UDRUŽENjA

ČASOPIS „PREVODILAC“

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije izdaje časopis Prevodilac i objavljuje i štampa druga dela od interesa za prevodilaštvo - knjige, rečnike, stručnu literaturu, zbornike radova...

Časopis Prevodilac izlazi od februara 1980. godine kao glasilo posvećeno pitanjima teorije i prakse prevođenja u zemlji i u svetu. Časopis je otvoren za saradnju onim poslenicima u oblasti lingvistike i filologije čiji prilozi mogu biti od koristi za prevodilaštvo ili koji služe negovanju jezika.

Udruženje je objavilo više publikacija iz oblasti lingvistike, leksikografije, terminologije, istorije i teorije prevođenja, kao i zbornike radova i prevodnu stručnu literaturu od značaja za naučno i stručno prevodilaštvo. Više o ovim izdanjima i načinu i uslovima naručivanja, plaćanja i dostave/preuzimanja.

MEDIJSKI NASTUPI I OBAVEŠTENjA | BLOG

Tekstualna obaveštenja možete naći na stranici obaveštenja Udruženja, a video snimke na YouTube kanalu.

naslovna slika za video snimke Udruzenja

U blogosferi objavljujumo članke na različite teme iz sveta prevodilaštva, kako za prevodioce, tako i za naručioce prevoda, studente...

blog o prevodilastvu