ОБАВЕШТЕЊЕ

Током важења ванредних мера услед пандемије рад Преводилачког центра је електронски ( upit@me.com и upit@prevodi.rs), а рад са странкама је радним данима од 9:30 до 13:00 часова.

 

Добродошли! Како можемо да вам помогнемо?

ТРАДИЦИЈА - ЗНАЊЕ - ПОВЕРЕЊЕ

ОД 1960. ГОДИНЕ

Удружење научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ) основано је 1960. године, када су се научни и стручни преводиоци издвојили из Савеза преводилаца Југославије, основаног 1953. године, како би боље остварили своје циљеве.

Циљеви Удружења су, између осталог, унапређивање и промовисање научног и стручног превођења, рад на образовању и стручном усавршавању преводилаца, заштита друштвеног и професионалног статуса наших чланова и заступање њихових интереса и служење друштву пружањем поузданих, професионалних услуга научног, стручног и судског превођења.

У складу са тим зацртаним циљевима, Удружење научних и стручних преводилаца Србије развија и унапређује преводилачку професију, образује и стручно усавршава преводилачке кадрове, сарађује са образовним институцијама у земљи и иностранству и активна је чланица међународних професионалних организација преводилаца: Међународне федерације преводилаца - ФИТ и Удружења судских преводилаца и тумача Европске уније - ЕУЛИТА.

Чланови Удружења су квалификовани и компетентни писмени и усмени преводиоци који пружају услуге научног и стручног превођења са 45 страних језика на српски и обратно. Стручњаци од поверења који воде рачуна о тајности и осетљивости информација о којима стичу увид у току обављања посла и својим професионалним угледом штите клијенте и њихове личне и пословне информације и тајне.

Квалитет услуга које пружамо скоро шест деценија огледа се у активном разумевању изворне поруке, на основу темељног познавања изворног и циљног језика науке и струке, као и на њеном прецизном преношењу на циљни језик уз поштовање најбоље преводилачке праксе и пословних стандарда.

ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ

ПРЕКО 8 МИЛИОНА ПРЕВЕДЕНИХ СТРАНА

ПРЕКО 3 МИЛИОНА САТИ УСМЕНОГ ПРЕВОЂЕЊА

Писмено превођење

Услуге превођења штампаних и електронских докумената свих формата.

Више о научним и стручним областима, подржаним форматима и доступним језичким комбинацијама.

Усмено превођење

Консекутивно и симултано превођење са техничком подршком.

Сазнајте више о врстама усменог превођења и опреми потребној за различите врсте догађаја.

ЈЕДНОГОДИШЊИ СЕМИНАР

ПРЕКО 3700 УСПЕШНИХ ДИПЛОМАЦА

Од 1961. године Удружење научних и стручних преводилаца Србије негује традицију образовања и усавршавања преводилачких кадрова у виду Једногодишњег семинара за научне и стручне преводиоце и судске преводиоце.

Једногодишњи семинар се организује за пет радних (страних) језика: енглески, француски, руски, немачки и италијански.

Све информације можете наћи на следећој страни.

ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР УДРУЖЕЊА

ЧАСОПИС „ПРЕВОДИЛАЦ“

Удружење научних и стручних преводилаца Србије издаје часопис Преводилац и објављује и штампа друга дела од интереса за преводилаштво - књиге, речнике, стручну литературу, зборнике радова...

Часопис Преводилац излази од фебруара 1980. године као гласило посвећено питањима теорије и праксе превођења у земљи и у свету.  Часопис је отворен за сарадњу оним посленицима у области лингвистике и филологије чији прилози могу бити од користи за преводилаштво или који служе неговању језика.

Удружење је објавило више публикација из области лингвистике, лексикографије, терминологије, историје и теорије превођења, као и зборнике радова и преводну стручну литературу од значаја за научно и стручно преводилаштво. Више о овим издањима и начину и условима наручивања, плаћања и доставе/преузимања.

МЕДИЈСКИ НАСТУПИ И ОБАВЕШТЕЊА | БЛОГ

Текстуална обавештења можете наћи на страници oбавештења Удружења, а видео снимке на YouTube каналу.

naslovna slika za video snimke Udruzenja

У блогосфери објављујумо чланке на различите теме из света преводилаштва, како за преводиоце, тако и за наручиоце превода, студенте...

blog o prevodilastvu