Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Међународна сарадња

МЕЂУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЈА ПРЕВОДИЛАЦА

Удружење има богату и плодну дугогодишњу сарадњу са најзначајнијом светском преводилачком организацијом – Међународном федерацијом преводилаца (ФИТ).

ФИТ је основана у Паризу 1953. године. Сада окупља више од 100 сталешких удружења и заступа преко 80.000 преводилаца у 55 земаља широм света, што је чини највећом светском организацијом преводилаца и терминолога.

Ради ефикаснијег извршавања задатака, ФИТ је формирала и три регионална центра: ФИТ Европа, ФИТ Латинска Америка и ФИТ Северна Америка. Центру за Европу припадају 52 удружења, укључујући и наше.

FIT ,Fédération Internationale des Traducteurs – FIT, Међународна федерација преводилаца – ФИТ
Fédération Internationale des Traducteurs – FIT, Међународна федерација преводилаца – ФИТ

ФИТ, као међународна непрофитна организација, првенствено тежи да омогући да се глас преводилаца, тумача и терминолога из целог света чује на одговарајућој јавној и политичкој сцени. Она се бори да се побољша професионални статус преводилаца и терминолога у друштву, помаже у успостављању веза и сарадње између националних професионалних организација преводилаца и терминолога и промовише усаглашавање професионалних стандарда и поштовање најбоље преводилачке и терминолошке праксе на глобалној равни.

У раду на овим и другим циљевима, ФИТ сарађује са другим светским организацијама, а првенствено са Унеском (чији је сада консултативни партнер) и Међународном организацијом за стандардизацију – ИСО. Кроз ту сарадњу ФИТ промовише преводилачку професију и бори се за већу заштиту и права преводилаца.

Од многих заслуга ФИТ-е може се истаћи и да су 143 земље чланице Унеска на Генералној конференцији у Најробију, 22. новембра 1976. године, усвојиле међународне препоруке о правној заштити преводилаца и превода.

ФИТ преко свог комитета за стандарде учествује у раду Комисије за терминологију при Међународној организацији за стандардизацију. У делокруг рада ове Комисије потпадају стандарди који се односе на терминологију и друга језичка, преводилачка и сродна средства, технологију и поступке.

Чланство у ФИТ-и

Чланство у ФИТ-и је доступно само удружењима преводилаца, не и појединцима. Осим тога, у складу са Преводилачком повељом саветује се формирање једног централног националног удружења које би било учлањено у ФИТ-у.

Чланство нашег Удружења у ФИТ-и сеже у време постојања Савеза стручних преводилаца Србије. Наши истакнути научни и стручни преводиоци су били предани раду на унапређењу професије, како у земљи, тако и на међународном нивоу, у оквиру ФИТ-е.

Њихово активно деловање огледало се у активностима комитета ФИТ-е за различита питања (образовање преводилаца, стандарде итд), у излагањима и учешћу на многим светским конгресима (Ница 1974, Монтреал 1977, Варшава 1981, Беч 1984, Мастрихт 1987, Сан Франциско 2011, Берлин 2014), као и кроз организацију два светска конгреса ФИТ-е:

  • IV светски конгрес ФИТ-е у Дубровнику, 1963. године, када је усвојен први текст Преводилачке повеље, и
  • XII светски конгрес ФИТ-е у Београду, 1990. године, до тада највећи и најуспешнији догађај у историји ФИТ-е када се окупило чак 600 колега из целог света, а у чланство је примљено 15 нових удружења.
Уводни реферат Младена Јовановића на 12. конгресу ФИТ-е

Успешна сарадња са ФИТ-ом се наставља и по завршетку санкција међународне заједнице, које нажалост нису заобишле ни нашу професију. Данас Удружење има свог члана у уредничком одбору Бабела, научно-стручног часописа који издаје ФИТ, као и сараднике у радним групама (некадашњим комитетима). Осим тога, чланови ФИТ-е из других земаља радо се одазивају на позив на саветовања преводилаца и друге догађаје и свечаности у организацији нашег Удружења.

ЕУЛИТА

Наше Удружење је чланица и Еулите – Удружења судских преводилаца и тумача Европске уније и као такво окупља првенствено удружења из држава чланица ЕУ.

Удружење судских преводилаца и тумача Европске уније – ЕУЛИТА

УПИТ је 2013. године био домаћин Једанаестог међународног скупа „Тумачи и преводиоци – радост и туга?“ који је организовао комитет ФИТ-е за судско превођење и тумачење уз подршку Еулите. Том приликом смо угостили бројне колеге из иностранства који су нам кроз излагања и дискусију пренели искуства и информације о различитим аспектима судског превођења и тумачења у различитим државама чланицама Европске уније. 

Удружење наставља да прати све активности и пројекте које Еулита реализује и учествује у догађајима у складу са текућим околностима.

Председник Еулите, Лизе Качинка, и други истакнути чланови Еулите са Удружењем и учесницима скупа „Преводиоци и тумачи: радост и туга?“ код преводилачког стабла у Парку пријатељства
Председник Еулите, Лизе Качинка, и други истакнути чланови Еулите са Удружењем и учесницима скупа „Преводиоци и тумачи: радост и туга?“ код преводилачког стабла у Парку пријатељства
Scroll to Top