Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Контрола квалитета

Удружење је посвећено пружању висококвалитетних услуга у складу са најбољом професионалном праксом. Због тога је уведен систем за управљање квалитетом у складу са ИСО 9001:2008, а услуге писменог превођења пружају се у складу са ИСО 17100:2015.

Стручна заједница је давно утврдила да је познавање одређене научне или стручне области неопходно за разумевање изворне поруке и њено преношење на циљни језик. Међутим, тек је од 2015. године, усвајањем међународног стандарда ИСО 17100 за услуге писменог превођења, познавање стручне области усвојено као обавезан захтев за обезбеђење квалитета писменог превода. Наше Удружење од самог оснивања води евиденцију о стручној области за сваког свог члана. У том смислу смо по истеку сертификације по ЕН 15038:2006 прешли на овај нови стандард.

Стално стручно усавршавање је још један неопходан услов за одржавање и унапређење квалитета рада. Наше чланство редовно учествује у различитим врстама обука и присуствује стручним саветовањима у области преводилаштва, терминологије и језика струке.

Најбитнији фактор за постизање квалитета услуге свакако је знање, али ништа мање битно је и поштовање професионалног кодекса части. Удружење и сви његови чланови су стручњаци који поштују Преводилачку повељу, професионално се понашају и у строгом поверењу чувају све пословне и личне информације које сазнају у току радног ангажмана.

Све ово, на крају, за наше клијенте значи: “Поверљивост – Поузданост – Професионализам”.

Scroll to Top