На овој страници можете погледати штампана издања Удружења научних и стручних преводилаца Србије.

Издања можете купити:

  • радним данима у просторијама Удружења,
  • поузећем, заједно са трошковима поштарине (ПТТ трошкови за тисковину), као и
  • преко рачуна.

Приказана цена је са укљученим ПДВ-ом, без обрачунате поштарине.

Заинтересовани купци могу се обратити Удружењу телефоном или путем контакт обрасца.

РЕЧНИЦИ

Rečnik ugostiteljstva

SRPSKI-ENGLESKI-NEMAČKI-FRANCUSKI-ITALIJANSKI-RUSKI

Аутор: Mr MARTA BANIĆEVIC, Mr MAGDALENA POPOVIĆ Година издања: 2010. Физички опис: 359 страна, 17 x 24 цм Цена са ПДВ-ом: 3.300,00 дин.

Rečnik štamparstva i izdavaštva

NEMAČKO-SRPSKO-ENGLESKI, ENGLESKO-SRPSKO-NEMAČKI, SRPSKO-NEMAČKO-ENGLESKI

Аутор: Dragoljub Živojinović - Japanac
Година издања: 1998.
Физички опис: 656 страна, 24,5 x 18 цм
Цена са ПДВ-ом: 5.500,00 дин.

Višejezični pravno-ekonomski rečnik

SRPSKOHRVATSKI, SLOVENAČKI, MAKEDONSKI, RUSKI, ENGLESKI, NEMAČKI, FRANCUSKI, ITALIJANSKI I ŠPANSKI

Аутор: Dr Josip Petranović, Novak Strugar, Vera Mačkić, Dušan Knežević, Milutin Dovijanić, Zoran Jovanović, Valerio Zappia, Velibor Soldatić
Година издања: 1991.
Физички опис: 84 странe, 24,5 x 17,5 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.320,00 дин.

КЊИГЕ

Konferencijsko prevođenje

PROBLEMI GOVORA I SPORAZUMEVANJA

Аутор: Danica Selesković
Година издања: 1988.
Физички опис: 208 страна, 17 x 12 цм
Цена са ПДВ-ом: 3.300,00 дин.

Obrazloženi pedagoški prilaz nastavi konferencijskog prevođenja

Аутор: Danica Selesković, Marijana Lederer
Година издања: 2007.
Физички опис: 370 страна, 24 x 15,5 цм
Цена са ПДВ-ом: 5.500,00 дин.

Нови живот оригинала

УВОД У ПРЕВОЂЕЊЕ

Аутор: Миодраг Сибиновић
Година издања: 2009.
Физички опис: 312 страна, 23,5 x 16 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.320,00 дин.

Fenomen polisemije u finansijskom vokabularu engleskog jezika

Аутор: Mirjana Radosavljević
Година издања: 2009.
Физички опис: 254 стране, 24 x 17 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.650,00 дин.

УЏБЕНИЦИ

O prevođenju

TEHNIKA PREVOĐENJA

S PRIMERIMA SRPSKO-ENGLESKOG I ENGLESKO-SRPSKOG PREVODA

Аутор: Dr Mladen Jovanović
Година издања: 2001.
Физички опис: 168 страна, 23,5 x 16,5 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.100,00 дин.

English in Foreign Trade and Banking

Аутор: Mr Mirjana Radosavljević
Година издања: 1989.
Физички опис: 170 страна, 24 x 16,5 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.100,00 дин.

English in Foreign Trade, Banking and Finance

Аутор: Mr Mirjana Radosavljević
Година издања: 2004. (четврто допуњено издање)
Физички опис: 231 страна, 24 x 16,5 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.320,00 дин.

Le Génie Mécanique

CHOIX DE TEXTES

COURS DE TRADUCTION

Аутор: Dr Nadežda Vinaver
Година издања: 2008.
Физички опис: 116 страна, 24 x 16,5 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.100,00 дин.

Društveno-politička terminologija

(TEKSTOVI ZA PREVOĐENJE)

Аутор: Mladen Jovanović
Година издања: 2006.
Физички опис: 34 стране, 29,7 цм x 21 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.100,00 дин.

Mašinstvo

(ENGLESKI)

Аутор: Mr Željka Mirković
Година издања: 2005.
Физички опис: 88 страна, 29,7 x 21 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.100,00 дин.

Nemački u mašinstvu

Аутор: Mr Nada Krnjaić - Cekić
Година издања: 2005.
Физички опис: 78 страна, 29,7 x 21 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.100,00 дин.

ЗБОРНИЦИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Једанаести међународни скуп „Тумачи и преводиоци - радост и туга?“

Уредник: Миодраг Вукчевић
Година издања: 2014.
Физички опис: 208 страна, 23,5 x 16,5 цм
Цена са ПДВ-ом: 3.300,00 дин.

XII svetski kongres FIT-e - Beograd 1990.

Prevođenje kao stvaralački čin

Уредник: Mladen Jovanović
Година издања: 1990.
Физички опис: 785 страна, 24 x 17 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.650,00 дин.

Terminologija

NAČELA, NORMIRANJE, USAGLAŠAVANJE RADA

Уредник: Nadežda Vinaver
Година издања: 1988.
Физички опис: 208 страна, 24 x 17 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.100,00 дин.

Prevođenje i nastava stranih jezika

Уредник: Radmilo Marojević
Година издања: 1986.
Физички опис: 168 страна, 24 x 17 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.100,00 дин.

Terminološki pregled

Уредник: Nadežda Vinaver
Година издања: 1986.
Физички опис: 250 страна, 23 x 17 цм
Цена са ПДВ-ом: 1.100,00 дин.