Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Чланство

Чланство у Удружењу научних и стручних преводилаца Србије је добровољно.

Годишња чланарина износи 3.000,00 дин. и укључује чланство у ФИТ-и и Еулити.

Пријем у чланство

Постоје два начина за пријем у чланство Удружења научних и стручних преводилаца Србије.

1. НА ОСНОВУ РАДНОГ ИСКУСТВА

Потребна документација:

  1. Молба за пријем у чланство на основу искуства
  2. Упитник
  3. Фотокопија дипломе највише школске спреме
  4. Потврда о преводилачком искуству за период од последње три године и преведених преко 1.000 страна научног и стручног текста или преко 750 сати усменог превођења. Потврду издаје правно лице које је ангажовало преводиоца, а потврда служи као доказ о преводилачком ангажовању ради учлањења у Удружење научних и стручних преводилаца Србије.
  5. Фотографија у jpg формату (300 dpi, 600×600, 2,5 x 3 цм) и једна фотографија у прилогу уз документацију.

2. ЗАВРШЕТКОМ ЈЕДНОГОДИШЊЕГ СЕМИНАРА ЗА НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ ПРЕВОДИОЦЕ И СУДСКЕ ПРЕВОДИОЦЕ

  1. Молба за пријем у чланство на основу завршеног семинара
  2. Упитник
  3. Фотокопија дипломе Школског центра
  4. Фотокопија дипломе највише школске спреме
  5. Фотографија у jpg формату (300 dpi, 600×600, 2,5 x 3 цм) и једна фотографија у прилогу уз документацију.

Комплетну документацију можете да пошаљете електронским путем, а након тога оригинале доставите поштом или лично, сваког радног дана од 08,00 до 16,00 часова.

Scroll to Top