Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Услови коришћења и политика приватности

Овај веб-сајт је информативно-промотивни веб-сервис Удружења научних и стручних преводилаца Србије (УПИТ). Коришћењем његових садржаја корисник у потпуности прихвата све услове његовог коришћења. Садржаји на овом веб-сајту су власништво Удружења научних и стручних преводилаца, осим уколико је то другачије наведено. Забрањено је копирање, репродуковање, преузимање, преношење, објављивање и дистрибуирање било ког дела или целог веб-сајта у било које сврхе без претходног изричитог писменог одобрења УПИТ-а, осим у случају преузимања и чувања садржаја од стране појединаца ради личне употребе у некомерцијалне сврхе.

Сви логотипи и жигови на овом веб-сајту су заштићени и представљају власништво УПИТ-а или пословних партнера УПИТ-а и као такви се не могу користити на другим веб-сајтовима без претходног писменог одобрења УПИТ-а или односних власника права.

Ауторска права

Сви текстуални, графички и други садржаји на овом веб-сајту заштићени су Законом о ауторским и сродним правима, осим уколико је другачије наведено. Уколико корисник жели да објави било који садржај са овог веб-сајта на било ком другом медију, неопходно је да претходно прибави изричито писмено одобрење од УПИТ-а. Неовлашћено коришћење садржаја сматраће се повредом ауторских права и може за последицу да има покретање судског спора. Поједине информације са веб-сајта могу се делити по друштвеним мрежама у неизмењеном облику, уз обавезу поштовања Закона о ауторском и сродним правима и у складу са Условима коришћења веб-сајта.

Одрицање од одговорности

УПИТ на свом веб-сајту објављује садржаје у најбољој вери у циљу информисања корисника и верује да су објављени садржаји тачни и истинити. Ови садржаји могу да садрже грешке различите типологије, а све накнадне исправке, измене и допуне врше се без посебног информисања корисника о истима. Због тога се потенцијални клијенти упућују на претходну проверу информација непосредним контактирањем УПИТ-а.

Путем веб-сајта УПИТ не даје гаранције у погледу било које услуге, већ се сваки пословни однос између клијента и УПИТ-а регулише одговарајућим уговором. У том смислу УПИТ није одговоран за било какву директну или индиректну штету која може настати коришћењем садржаја на овом веб-сајту. УПИТ такође није одговоран за било какву директну или индиректну штету која може настати коришћењем садржаја на веб-сајтовима на које упућује било која од хипервеза постављених на овај веб-сајт. У случају посећивања било ког веб-сајта путем такве хипервезе, корисници то чине самовољно, уз преузимање потпуне одговорности за све евентуалне негативне последице. УПИТ задржава право да повремено мења и допуњује све садржаје на овом веб-сајту, укључујући и правила коришћења без претходне најаве.

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

УПИТ може на овом веб-сајту да тражи од корисника да достави своје личне податке, као што су нпр. име и адреса електронске поште, у циљу коришћења веб-услуга или пријема додатних информација. УПИТ се обавезује да ове податке неће уступити, продати, изнајмити нити показати трећим лицима ни под којим условима. У случају да корисник жели да откаже пријем таквих додатних информација или коришћење веб-услуга, потребно је да пошаље захтев путем електронске поште или одговарајућег обрасца.
Scroll to Top