Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Писмено превођење

Преводилачки центар пружа услуге писменог превођења у складу са најбољом професионалном праксом. Према захтевима стандарда ИСО 17100, тачније тачке 3.1.3, ова посебна компетенција преводилаца назива се познавањем стручне области (енг. „domain competence“). Ова компетенција омогућава да се направи разлика између општег језика и језика појединих струка, а тако је једино могуће утврдити право значење изворне поруке и наћи одговарајућу еквиваленцију у циљном језику.

Чланови Удружења су специјализовани за одређене области – професионалци који тачно и терминолошки прецизно преносе дати текст у циљни језик.

Подржани формати

У превођењу се сусрећемо са документима различитих формата: како стандардним doc(x), xls(x) и ppt(x), тако и pdf, pds, ai, dwg, html…

Писмено превођење је у суштини рад са текстом, тако да се стандардним форматима сматрају они који су намењени обради текста.

Формати који су првенствено намењени обради графичких или других садржаја изискују додатне предрадње или накнадне радње, одн. „услуге додатне вредности“ према стандардима SRPS EN 15038 и ISO 17100.

Преводилачки рад са таквим фајловима утиче на брзину рада преводиоца и због тога се сматрају сложеним форматима.

Овера превода

У случају да је за писмени превод потребна овера судског преводиоца, такви послови поверавају се судским преводиоцима и третирају као услуге судског превођења.

Услуге писменог превођења доступне су у различитим језичким комбинацијама са српским језиком.

Понуда за услуге писменог превођења

За понуду за услуге писменог превођења потребно је да преузмете образац захтева у пдф формату, попуните га и пошаљете на електронску адресу Преводилачког центра наведену у обрасцу.

Понуду ћете добити у најкраћем року.

Scroll to Top