Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Усмено превођење

Симултано превођење

(потребни су микрофони, слушалице и кабине)

Данас ова врста превођења представља устаљену праксу на међународним скуповима. Преводилац седи у кабини, преко слушалица слуша говорника и истовремено преводи. Преводиоци раде у тиму, по двоје за сваки језик, и смењују се на сваких 15 минута.

Учесници на конференцији стављају слушалице на уши да би чули превод на језику по свом избору.

Консекутивно превођење

(опрема није потребна)

Овај начин превођења је прикладан за мање групе. Преводилац прави белешке и преводи након што говорник заврши своје излагање.

Шишотаж или превођење шапутањем

Ово је облик симултаног превођења где преводилац истовремено преводи шапутањем за једног или два учесника на састанку. На малим састанцима или приликом обиласка фабрике може се користити и техничка подршка системом Tour Guide.

Понекад се усмено превођење меша са писменим превођењем. Неки чланови Удружења су, такође, квалификовани преводиоци писаних текстова мада је реч о сасвим различитој вештини. Међутим, оба ова занимања захтевају висок ниво образовања и изузетно знање језика.

Конференцијски преводиоци се морају пажљиво припремати за превођење на скуповима и за ту сврху им се морају доставити сви расположиви материјали.

Тимови конферецијских преводилаца обавезно имају вођу тима који  представљају везу са организатором конференције и има улогу координатора.

У случају симултаног (конференцијског) превођења обезбеђујемо и техничку подршку: опрему и техничаре.

Понуда за услуге усменог превођења

Ту смо да вам помогнемо да изаберете најоптималније решење да би ваш конкретни догађај прошао успешно и без стреса! Слободно нас позовите или нам упутите захтев за понуду за усмено превођење.
Scroll to Top