Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Издаваштво

У оквиру новинско-издавачке делатности, Удружење објављује часопис „Преводилац“.

Издавачка делатност Удружења првенствено је усмерена на објављивање и штампање дела од интереса за преводилаштво: речника, зборника радова са стручних саветовања, уџбеника и приручника за наставу језика струке, преводне стручне литературе и других публикација на српском и страним језицима из области лингвистике, лексикографије, терминологије, историје и теорије превођења итд.

Објављења издања

Scroll to Top