Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Награде и признања

Чланом 72 Статута утврђено је да Удружење може својим члановима, као и лицима изван Удружења, организацијама и заједницама, да додељује плакете, захвалнице, дипломе, новчане награде, јубиларне значке и друга признања за заслуге и резултате постигнуте у раду на конституисању Удружења, унапређивању његовог рада и за допринос развоју преводилаштва.

Ради стимулисања научно-истраживачког и стручног рада у областима којима се Удружење бави, даје се посебна материјална и друга помоћ.

Услови за доделу награда и признања Удружења као и друга питања у вези с тим доносе се посебним правилником.

Врсте награда

 • Награда за дугогодишњи рад (за животно дело);
 • Награда за посебно преводилачко остварење;
 • Награда за успешна остварења у једној години.

Врсте признања

 • Плакетa за активан допринос и унапређење преводилаштва и рада Удружења;
 • Захвалница појединцу и организацији који су на било који начин допринели развоју и унапређењу рада Удружења.

Повеља се додељује уз плакету.

Носиоци Награде за животно дело

 1. Аница Каралић, преводилац за немачки језик
 2. Новак Стругар, преводилац за француски језик
 3.  Мирко Хајдин, преводилац за енглески језик
 4. Милан Пармаковић, преводилац за енглески језик
 5. Фрицко Попов, преводилац за бугарски језик
 6.  Радмила Петровић, преводилац за француски језик
 7.  Проф. др Младен Јовановић, преводилац за енглески језик (2000)
 8.  Проф. др Александар Перић, преводилац за енглески и немачки језик (2005): за дугогодишње професионално бављење превођењем са четири страна језика, за 25-годишњи научно-стручни допринос настави енглеског и немачког језика као језика струке на ФОН-у и дугогодишњу сарадњу са часописом Преводилац у својству члана Редакције и аутора бројних научно-стручних радова;
 9.  Проф. др Надежда Винавер, преводилац за француски језик (2005): за дугогодишњи преводилачки рад, а посебно за њен допринос развоју француског језика као језика струке, за стандардизацију стручне терминологије, за допринос развоју теорије превођења и педагошки рад на образовању младих стручних преводилаца у оквиру Школског центра Удружења;
 10.  Драгић Вукићевић, дипломирани инжењер, оснивач, секретар Удружења (2005): за 45-годишњи допринос у организовању и развоју Удружења и српског преводилаштва уопште, посебно за његов допринос оснивању Удружења, Преводилачког и Школског центра и часописа Преводилац, као и за заслуге у дефинитивном решавању питања пословног простора и развоја међународне сарадње Удружења.
 11. Весна Ломић, за дугогодишњи вредан, озбиљан и истрајан рад (2010). Чланица УНСПС-а је од 1977. У Удружењу је имала истакнуте функције: његов председник је била од 1982. до 1984. године; председник Комисије за статусна питања била је у два наврата, 1984. до 1988. и од 2001. до 2010. године, као и члан Председништва Удружења у два мандата.
 12.  Вера Мачкић, за дугогодишњи активан и предан рад (2010). Дугогодишњи активан члан УНСПС-а, а 1980. године његов председник. Сарадник на изради деветојезичког речника из области финансија и осигурања. Секретар Савеза преводилаца Југославије.
 13. Зоран Јовановић, за дугогодишњи разноврстан активан рад (2010). Од 1975. члан УНСПС-a. где је заузимао важне управне и стручне функције. Предавач у Школском центру Удружења за предмет Друштвено-политичка терминологија од 1976, члан Савета Школског центра Удружења, оснивач и главни и одговорни уредник часописа Преводилац од 1982. Носилац Плакете Удружења (1985) и две преводилачке награде (Награда за посебно преводилачко остварење из 1985. и Годишња награда за 2000. годину).

Носиоци Награде за посебно преводилачко остварење

 1. Радмила Домазетовић, преводилац за енглески језик
 2. Милутин Довијанић, преводилац за енглески језик
 3. Зоран Р. Јовановић, преводилац за немачки језик
 4.  Фрицко Попов, преводилац за бугарски језик
 5.  Јован Петровић Жан, преводилац за француски језик
 6.  Драгољуб Живојиновић, преводилац за немачки језик (2000) за Речник штампарства и издаваштва, на немачком, енглеском и српском језику.
 7.  Проф. др Младен Јовановић, преводилац за енглески језик (2005) за Савремени колоквијални енглеско-српски, српско-енглески речник са граматиком енглеског језика, речником синонима (2000 јединица) и другим додацима, обима 1275 страна, 125.000 речи, са примерима њихове употребе у појединим значењима.
 8. Мирољуб Стефановић, преводилац за немачки језик (2005) за Немачко-српски речник права, политике и дипломатије у два тома, обима 1617 страна, са 55.000 одредница и преко 4000 скраћеница из наведених области.

Носиоци Награде за успешно остварење у једној години

 1. Иванка Грдовић, преводилац за енглески језик
 2. Драгомир Перовић, преводилац за немачки језик
 3. Никола Дамјановић, преводилац за руски језик (2000)
 4. Зоран Р. Јовановић, преводилац за немачки језик (2000)
 5.  Новак Стругар, за превод на француски језик, постхумно (2005)
 6. Мр Миодраг Вукчевић, за превод на немачки језик (2005)
 7. Јован Зарковић, за превод на руски језик (2005)
 8. Невена Дрењаковић, за превод на италијански језик (2005)
 9. Влатка Рубињони–Стругар, за превод на шпански језик (2005)
 10. Проф др Младен Јовановић, за превод на енглески језик (2010)
 11. Влатка Рубињони-Стругар, за превод на шпански језик (2010)
 12. Невена Дрењаковић и Александра Ђорђевић, за превод на италијански језик (2010)
 13. Јован Зарковић, за превод на руски језик (2010)
 14. Доц. др Миодраг Вукчевић, за превод на немачки језик (2010).
Образложења о наградама додељеним поводом јубилеја 40 ГОДИНА УДРУЖЕЊА објављена су у часопису Преводилац број 1–4/2001, а поводом јубилеја 45 ГОДИНА УДРУЖЕЊА, објављена су такође у часопису Преводилац број 3–4/2005.

Награда за лексикографско остварење у 2010.

Добитници су аутори терминолошког Речника угоститељства (УНСПС Београд, 2010): Мр Марта Банићевић и Мр Магдалена Поповић.

Носиоци Плакета Удружења

За дугодишњи активан допринос развоју Удружења, односно за успешну пословну сарадњу, Управни одбор је на предлог жирија Удружења доделио плакете са повељама следећим својим члановима и пословним партнерима:

a. Појединци

 1. Милан Бањанин
 2. Младен Барон
 3. Јозо Брђановић
 4. Дорис Дебењак
 5. Иван Димић
 6. Радослав Ђерић
 7. Смиља Ђурановић
 8. Радмила Домазетовић
 9. Дубравка Достал
 10. Ирина Фесенко
 11. Зоран Глушчевић
 12. Иванка Грдовић
 13. Мирко Хајдин
 14. Мр Божидар Јанчић
 15. Јован Јанићијевић
 16. Др Видосава Јанковић
 17. Виктор Јесеник
 18. Зоран Р. Јовановић
 19. Мира Јовановић
 20. Др Младен Јовановић
 1. Мирко Кадић
 2. Јован Канкараш
 3. Мирјана Калапашев
 4. Др Јасминко Карањац
 5. Смиљана Кијурина
 6. Недељко Кораћ
 7. Др Оскар Ковач
 8. Др Душан Квапил
 9. Весна Ломић
 10. Вера Мачкић
 11. Гордана Марковић
 12. Емилија Марковић
 13. Филип Матић
 14. Бориша Милићевић
 15. Голуб Миловановић
 16. Љиљана Митровић
 17. Радмило Николић
 18. Др Богдан Новковић
 19. Милан Пармаковић
 20. Иванка Павловић
 1. Јосип Петрановић
 2. Радмила Петровић
 3. Др Мирослав Петровић
 4. Фрицко Попов
 5. Др Јосип Ритиг
 6. Др Миодраг Сибиновић
 7. Гордана Спасојевић
 8. Нада Спонза – Мимица
 9. Ђорђина Србован
 10. Љиљана Станојковић
 11. Новак Стругар
 12. Раденко Трпић
 13. Нада Вавриновић
 14. Росанда Влаховић
 15. Драгић Вукићевић
 16. Гордана Зарић
 17. Иван Здравковић
 18. Др Војислав Зремски
 19. Жива Жебељан
 20. Драгољуб Живојиновић
 1. Др Јелица Алабурић (2000)
 2. Др Гордана Иричанин (2000)
 3. Предраг Јаковљевић (2000)
 4. Душан Кнежевић (2000)
 5. Љиљана Љешевић (2000)
 6. Др Александар Перић (2000)
 7. Др Мирјана Радосављевић (2000)
 8. Мр Смиљка Стојковић (2000)
 9. Јован Тодоровић (2000)
 10. Др Надежда Винавер (2000)
 11. Предраг Чамбер (2000. и Захвалница 1989)
 12. Драгиња Дапчевић (2000)
 13. Милица Борља (2000)
 14. Драган Јокић (2000)
 15. Драгољуб Лаловић (2000)
 16. Владимир Марковић (2000)
 17. Радомир Петрић (2000)
 18. Божана Тадија (2000)
 19. Милутин Томовић (2000)
 20. Милан Трешњић (2000)
 1. Др Милица Вулетић (2000)
 2. Бојана Зајић (2000)
 3. Весна Костић (2005)
 4. Гордана Петровић (2005)
 5. Мелиха Правдић (2005)
 6. Мирољуб Стефановић (2005)
 7. Јован Зарковић (2005)
 8. Невена Дрењаковић (2010)
 9. Мила Јовић (2010)
 10. Раде Војводић (2010)
 11. Александра Ђорђевић (2010)
 12. Стаљинка Ћорћевић (2010)
 13. Вероника Јова (2010)
 14. Калина Караџова (2010)
 15. Даница Ковачевић (2010)
 16. Гојко Лилић (2010)
 17. Мирко Миљковић (2010)
 18. Петар Петровић (2010)
 19. Биљана Пушоња (2010)
 20. Нада Трајковић (2010)
 21. Љиљана Шобајић (2010)

Захвалнице:

Доц. др Миодраг Вукчевић (2010)
Мр Милош Ђурић (2010)
Маријана Стругар (2010)
Радмила Шарац (2010)

б. Предузећа и установе:

Аероинжењеринг, Београд
Алуминијумски комбинат, Титоград
Будућност, Нови Сад (2000)
Вискоза, Лозница
Војно-издавачки завод, Београд
Галеника АД, Земун (2000)
ГАСПРОМ ЊЕФТ НИС а.д.
ДП „Навип“, Београд
ДП „Прокупац“, Београд
ДП БИП, Београд
Друштво за примењену лингвистику Србије
Енергоинвест, Сарајево, ООУР за преводе
Жељезара „Борис Кидрич“, Никшић
Завод за израду новчаница НБЈ, Београд (2000)
„Зорка“, Шабац
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА Републике Србије
Институт за српски језик
САНУ, Београд
ИП СТУДИО СТРУГАР (2005)
ЈП ПТТ Србије, Београд (2000)
Југобанка, Београд
Југометал, Београд
Југословенски аеротранспорт, Београд
Југословенски комбинат „Спорт“, Београд
Комбинат „Трепча, Косовска Митровица
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.
Конгресни центар „Сава, Београд
КОНЦЕРН ХЕМОФАРМ, Београд (2000)
Координациони центар СЦГ и Републике Србије за КиМ (2005)

Корпорација Кolor Pres, Лапово (2000)
Крушик, Ваљево
Математички институт САНУ, Београд
Машинопројект, Београд
Металуршки комбинат, Смедерево
Мобекс АД, Београд (2000)
МУП СРБИЈЕ, Београд (2000)
НБЈ – Центар за истраживање, статистику и информатику, Београд
НИРО „Експортпрес“, Београд
Преводилачка служба“Прогреса“, Београд
Преводилачка служба Радио Југославије, Београд
Преводилачка служба СИВ-а, Београд
Преводилачка служба Скупштине Југославије, Београд
Привредни саветник АД, Београд (2005)
ПУБЛИКУМ, Београд (2000)
Радио Београд 2, Редакција за културу (2005)
„Радоје Дакић“, Титоград
Републичка дирекција за путеве (2005)
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, Инострано одељење
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених
РТБ Студио Б, Београд (2000)
РТС 1 – Београдски програм (2000)
Савез научно-стручних преводилаца Југославије
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, Београд (2000)

Скупштина општине Врачар (2005)
СО Врачар, Београд
СП ЛАСТА, представница Ана Самарџић;
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Дирекција за правне и опште послове (2000)
Техногас АД, Београд (2000)
Удружење књижевних преводилаца Србије
Удружење конференцијских преводилаца Србије
Удружење научних и стручних преводилаца БиХ
Удружење научних и стручних преводилаца Војводине
Удружење научних и стручних преводилаца Македоније
Удружење научних и стручних преводилаца Словеније
Удружење научних и стручних преводилаца Хрватске
Удружење научних и стручних преводилаца Црне Горе
Удружење рачуновођа и ревизора Србије (2005)
ХИП АЗОТАРА, Панчево (2000)
Хотел „Хајат“, Београд
Центар за војно-техничку документацију, Београд
Црвена застава, Крагујевац
COMES DOO, Београд (2000)
Еkokomerc, Београд (2000)
MEDY, Београд (2000)
SunChemical, Београд (2000)

Удружење је доделило још око 100 Захвалница, како појединцима тако и установама. Осим тога, страним држављанима, члановима Савета ФИТ-а, укупно 17 Плакета Удружења са Повељама.
Scroll to Top