Судско превођење и тумачење може се сматрати круном научног и стручног превођења. Поред језика правне струке, судски преводилац се у раду сусреће са врло разноврсним темама: најтежим кривичним делима, арбитражним поступцима, патентима, вештачењима у разним областима (медицина, грађевинарство, електротехника, машинство, саобраћај...), као и свакодневним превођењем за потребе грађанства ради остваривања права и вођења поступака у страним земљама и обратно.

Због сложености посла и велике одговорности коју он носи, за судског преводиоца именују се професионалци на врхунцу каријере.

Услуге судског превођења можете наручити преко захтева за понудом.