Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Школски центар

Историјат Школског Центра

Школски центар је организован како би се омогућило образовање и усавршавање преводилачких кадрова за рад у области научног и стручног превођења. Једногодишњи семинар за научне и стручне преводиоце и судске тумаче покренут је 1961. године као Терминолошка школа. Наиме, у то време снажног привредног раста и великих потреба за преводиоцима у привредним и државним институцијама, постало је јасно да се знањима стеченим на филолошком или неком другом факултету не остварује и спремност за превођење. Утврђено је да таквим кадровима недостаје пре свега познавање стручне терминологије, и то посебно младим дипломираним филолозима и филозофима који те области нису изучавали у току студија.

Развитком Терминолошке школе 1967. године стекли су се услови за формирање Школског центра као једине установе за постдипломско образовање преводилаца за енглески, француски, немачки и руски у тадашњој земљи. За предаваче су бирани искусни, верзирани преводиоци, богате радне биографије, а план и програм је установљен у сарадњи са професорима Београдског универзитета за сваки стручни предмет који се на семинару изучава. Наставни материјали, терминологија и предавања се стално допуњују и унапређују у складу са актуелностима у предметним областима, а уведен је и пети језик – италијански. Више информација о плану и програму и начину одвијања наставе можете наћи на страни Једногодишњи семинар.

Овај добар смер у образовању преводилачких кадрова потврдио је и први председник Међународне федерације преводилаца, Пјер Франсоа Каје, приликом упознавања са радом нашег Школског центра 1978. године.

Пјер Франсоа Каје
Пјер Франсоа Каје, Први председник Међународне федерације преводилаца

„Заиста јединствена установа ове врсте у свету. Швајцарска је позната као земља најбољих школа за преводиоце, али имам утисак да сте ви успели да непосредно спојите праксу и науку. Скрипта која сам разгледао и предавања која сам слушао уверила су ме да су преводиоци који се баве директно превођењем најбољи учитељи преводилаштва, јер они непосредно преносе своја искуства ослобађајући слушаоца било чега што је непотребно. Школа траје исувише кратко да би се у њој могло више научити, али је њена величина управо у томе што она код слушаоца ствара солидну базу да он може даље трагати и истраживати сам, а то је управо оно најважније.“

Обуке и провере знања у области језика струке

Поред Једногодишњег семинара, Школски центар пружа и услуге обуке појединаца и запослених у области језика струке (банкарство, машинство…), као и провере знања. Ради договора у вези са оваквим посебним програмима учења језика струке обратите се директно Удружењу.

Обуке сталног стручног усавршавања

У оквиру Школског центра организују се и обуке сталног стручног усавршавања преводилаца за чланство Удружења. Зависно од исказаног интересовања, ове обуке обухватају различите аспекте преводилачког рада (уређивање графичких садржаја, локализација, употреба преводилачких алата, напредне функције програма из MS Office пакета, управљање терминолошким ресурсима итд).

Scroll to Top