Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Часопис Преводилац

Преводилац

Часопис за српску и страну филологију, општу и примењену лингвистику, лексикографију и традуктологију (историја, теорија, критика, дидактика превођења, статус и организација преводилачке професије).

 
Часопис „Гласник“
Часопис „Гласник“

Билтен ГЛАСНИК је гласило Удружења научних и стручних преводилаца Србије који је био први орган Удружења. Основни задатак је био да служи као информатор чланства из чисто професионалног домена: филолошко-терминолошко-преводилачке терминологије.

ГЛАСНИК је излазио у периоду од  1968. до 1974. године.

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ као орган Удружења покренут је фебруара 1980. године.

Решењем Секретаријата за информације СР Србије број 651-22/82 од 16. марта 1982. године часопис је регистрован као 601. гласило у Републици.

Главни разлог покретања часописа ПРЕВОДИЛАЦ је недостатак стручне периодике из области преводилаштва уопште. Сам часопис није намењен информисању властитог чланства, већ да својим садржајем и профилом задовољава интересе и потребе филолога разних струка, лингвиста, терминолога и лексикографа, теоретичара и историчара превођења, студената филолошких факултета и средњошколаца преводилачког смера.

„Преводилац“ има девет сталних рубрика:

  • Уводник
  • Човек и језик
  • Теорија и пракса превођења
  • Прикази и критике
  • Хроника
  • Портрети преводилаца
  • Библиографија
  • Глосар
  • Билтен
Часопис „Преводилац“
Часопис „Преводилац“

Оваква структура часописа има за циљ информисање читалаца о преводилачким, терминолошким и језичким питањима, важним публикацијама и догађајима из сфере преводилаштва, новоиздатим речницима и другим приручницима за различите језике, као и објављивање критика и приказа литературе од значаја за преводилачку делатност и теорију превођења. Путем глосара се практичарима на располагање ставља увек тражена стручна терминологија у различитим областима и за различите језичке комбинације. Кроз портрете истакнутих преводилаца стручна заједница може да се упозна са животом и радом својих колега који су дали допринос преводилачкој професији.

Часопис традиционално припрема редакцијски колегијум од једанаест чланова, афирмисаних лингвиста, стручњака за језик струке и различите области лингвистике, филологије и традуктологије.

Зоран Јовановић, уредник часописа „Преводилац“
Зоран Јовановић, уредник часописа „Преводилац“

Наш колега Зоран Јовановић,  рођен је 1942. у Клоки (СО Топола), гимназију је учио у Смедеревској Паланци, а студије германистике је завршио у Београду 1966. године.  Радио је као преводилац и новинар у новинској агенцији АДН из Берлина (1966-1980), а од 1980. до 2007. деловао је као самостални преводилац са статусом уметника, бавио се писменим и усменим превођењем са немачког и на немачки језик. Члан је УНСПС-а од 1975. године. Предавач је у Школском центру  Удружења за предмет Друштвени системи од 1976. године.

Scroll to Top