UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Usmeno prevođenje

Simultano prevođenje

(potrebni su mikrofoni, slušalice i kabine)

Danas ova vrsta prevođenja predstavlja ustaljenu praksu na međunarodnim skupovima. Prevodilac sedi u kabini, preko slušalica sluša govornika i istovremeno prevodi. Prevodioci rade u timu, po dvoje za svaki jezik, i smenjuju se na svakih 15 minuta.

Učesnici na konferenciji stavljaju slušalice na uši da bi čuli prevod na jeziku po svom izboru.

КONSEКUTIVNO PREVOĐENJE​

(oprema nije potrebna)
Ovaj način prevođenja je prikladan za manje grupe. Prevodilac pravi beleške i prevodi nakon što govornik završi svoje izlaganje.

Šišotaž ili prevođenje šaputanjem

Ovo je oblik simultanog prevođenja gde prevodilac istovremeno prevodi šaputanjem za jednog ili dva učesnika na sastanku. Na malim sastancima ili prilikom obilaska fabrike može se koristiti i tehnička podrška sistemom Tour Guide.

Ponekad se usmeno prevođenje meša sa pismenim prevođenjem. Neki članovi Udruženja su, takođe, kvalifikovani prevodioci pisanih tekstova mada je reč o sasvim različitoj veštini. Međutim, oba ova zanimanja zahtevaju visok nivo obrazovanja i izuzetno znanje jezika.

Кonferencijski prevodioci se moraju pažljivo pripremati za prevođenje na skupovima i za tu svrhu im se moraju dostaviti svi raspoloživi materijali.

Timovi konferecijskih prevodilaca obavezno imaju vođu tima koji  predstavljaju vezu sa organizatorom konferencije i ima ulogu koordinatora.

U slučaju simultanog (konferencijskog) prevođenja obezbeđujemo i tehničku podršku: opremu i tehničare.

Ponuda za usluge usmenog prevođenja

Tu smo da vam pomognemo da izaberete najoptimalnije rešenje da bi vaš konkretni događaj prošao uspešno i bez stresa! Slobodno nas pozovite ili nam uputite zahtev za ponudu za usmeno prevođenje.
Scroll to Top