Članstvo u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije je dobrovoljno.

Godišnja članarina iznosi 3.000,00 din. i uključuje članstvo u FIT-i i Euliti.

PRIJEM U ČLANSTVO

Postoje dva načina za prijem u članstvo Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.

1. NA OSNOVU RADNOG ISKUSTVA

Potrebna dokumentacija:

  1. Molba za prijem u članstvo na osnovu iskustva
  2. Upitnik
  3. Fotokopija diplome najviše školske spreme
  4. Potvrda o prevodilačkom iskustvu za period od poslednje tri godine i prevedenih preko 1.000 strana naučnog i stručnog teksta ili preko 750 sati usmenog prevođenja. Potvrdu izdaje pravno lice koje je angažovalo prevodioca, a potvrda služi kao dokaz o prevodilačkom angažovanju radi učlanjenja u Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.
  5. Fotografija u jpg formatu (300 dpi, 600x600, 2,5 x 3 cm) i jedna fotografija u prilogu uz dokumentaciju.

2. ZAVRŠETKOM JEDNOGODIŠNjEG SEMINARA ZA NAUČNE I STRUČNE PREVODIOCE I SUDSKE PREVODIOCE

  1. Molba za prijem u članstvo na osnovu završenog seminara
  2. Upitnik
  3. Fotokopija diplome Školskog centra
  4. Fotokopija diplome najviše školske spreme
  5. Fotografija u jpg formatu (300 dpi, 600x600, 2,5 x 3 cm) i jedna fotografija u prilogu uz dokumentaciju.

Kompletnu dokumentaciju možete da pošaljete elektronskim putem, a nakon toga originale dostavite poštom ili lično, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova.