UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

STOP urušavanju profesije

Poslednjih 15-ak godina došlo je do velike zloupotrebe prevodilaca i njihovog dovođenja u socijalnu kategoriju.

Sredstva u ovakvoj zloupotrebi prevodilaca su:

  •  dovođenje prevodilaca u zabludu da im PIO fond neće isplaćivati penziju kada se za to steknu uslovi, te da im PIO osiguranje i nije potrebno,
  • ucenjivanje da mogu biti angažovani samo po ugovorima koji su na njihovu štetu i koji oslobađaju klijenta plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje,
  • ucenjivanje da se registruju kao preduzetnici, čime sebi i svojoj porodici uskraćuju socijalnu sigurnost, a društvu pun iznos poreza za takvu vrstu usluge.

Ovakvom urušavanju prevodilačke profesije, socijalnom uništavanju prevodilaca i nanošenju dugoročne štete državi mora da se stane na kraj!

Scroll to Top