UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Savetovanje 2016.

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije održalo je stručno savetovanje „Prevodilaštvo, društvo, struka“ u subotu 2. aprila 2016. godine u svojim prostorijama u Кičevskoj 9. Skup je otvorio generalni sekretar Udruženja g. Dragić Vukićević, a specijalni pozdravni govor prisutnom članstvu i izlagačima uputio je i dr Henri Liu, predsednik Međunarodne federacije prevodilaca.

Na savetovanju smo imali prilike da čujemo najnovija razmatranja u oblasti prevodilačke teorije i prakse. Među istaknutijim izlaganjima su:

 • dr Nadežda Vinaver: „Tačna vaga“
 • dr Brankica Bojović: „Transkulturalna dimenzija translatologije“
 • dr Milena Ivanović: „Jedinica prevođenja u koncepcijama sovjetskih i
  ruskih teoretičara“
 • dr Miodrag Vukčević: „Sudsko prevođenje između pravne i kulturne tradicije. Približavanje Srbije tekovinama EU“
 • dr Miloš Đurić: „Delimitacija višeznačnih termina u diskursu elektrotehnike i diskursu mašinske tehnike i njihovo automatsko prevođenje“ i  „Tretiranje engleskih i francuskih višečlanih termina u glosarima elektrotehničkog registra“
 • MA Radmila Dragaš: „Posrednici u približavanju kultura“
 • MA Gordana Vukadinović: „Anglicizmi u bankarskim akreditivima“
 • MA Barbara Navala: „Iskustvo prevođenja za institucije Evropske unije u
  Briselu“
 • MA Dragica Miletić i dr Slavko Stanojčić: „Problematika primene
  standarda EN 15038 u institucijama EU“
 • MA Dragana Vukićević: „Društveni i socijalni položaj prevodioca“
 • Saša Stamenković, Dipl. prof. teh. i inf.  za e-učenje: „Primena kognitivnog pseudo-tutora u nastavi prevođenja“

Autor članka:

Scroll to Top