Јединствени модел образовања преводилаца

Преводилачко занимање, као и сам преводилачки процес, већ деценијама представља извор бројних полемика и супротстављених мишљења. Лица ван струке, у погрешном уверењу да је за ово занимање потребно само површно знање страног језика у комбинацији са вештином куцања или пријатним физичким изгледом, неретко изазивају револт код професионалаца који су свесни колико су труда и рада уложили у учење и стицање општих и посебних језичких, али и ванјезичких знања, како би овај само наоко лак посао обављали квалитетно и савесно.

Јединствени модел образовања преводилаца Read More »