Удружење научних и стручних преводилаца Србије


 

55 година традиције, знања и искуства

О Удружењу научних и стручних преводилаца Србије

Удружење научних и стручних преводилаца Србије развија и унапређује преводилачку професију, активно унапређује и усавршава стручни преводилачки кадар, сарађује са образовним институцијама у земљи и иностранству и члан је међународних професионалних организација преводилаца.

Превођење научне и стручне литературе, свих писаних текстова – перманентних лингивстичких израза, активним разумевањем и очувањем семантичког значења и смисла поруке, темељним познавањем културолошке позадине изворног и циљног језика основа су квалитета услуга које Удружење научних и стручних преводилаца Србије пружа 55 година уназад.

Више детаља

ПРЕКО 7.200.000 ПРЕВЕДЕНИХ СТРАНА НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ ТЕКСТА
ПРЕКО 2.300.000 САТИ ПРЕВОЂЕЊА

Преводилачки центар

Писмено превођење

Превођење са српског на 45 светских језика и обратно. Научно и стручно превођење. Машинство, електротехника, грађевинарство, информатика, правна терминологија, друштвени системи, судско превођење и тумачење.  

Усмено превођење

Консекутивно и симултано превођење.

 

Више детаља

Упутите захтев за бесплатном проценом

Преводилачка школа са традицијом од 55 година
Преко 3.200 успешних дипломаца
Учите од најбољих!

Школски центар

Преводилачка школа са традицијом од 55 година, 3.000 полазника. Образовање научних и стручних, судских преводилаца и тумача. Квалитетна настава, предавачи експерти за своју област.

Модели реализације наставе:

 - традиционалним образовањем (настава се одржава суботом),

 - електронско образовање (на даљину применом LMS система за електронско учење - Ускоро!).

 

Упис 55. генерације полазника

Техничка подршка за симултано превођење         

Постaвка и реализација скупа

 

Конференцијска техника за симултано превођење је подршка одржавању конференција, састанака и осталих догађаја. Пружање техничке подршке неопходном опремом и квалитетним и искусним конференцијским техничарима је гаранција квалитета реализације сваког скупа који ми пружамо.

 

Више детаља

Упутите захтев за бесплатном проценом

 
 

Часопис Преводилац излази 35 годинa

Једино гласило за научне и стручне преводиоце у Србији

Недостатак стручне литературе у домену преводилаштва за потребе лингвиста, терминолога, лексикографа, теоретичара и историчара превођења био је разлог за покретање стручног - научног часописа Преводилац  1980. године.


Број 3-4/15 свеска 74.2015.

У току је пријем ауторских радова за нередни број 3-4/16

Своје научно - истраживачке студије аутори могу слати на адресу: casopis@prevodi.rs