UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

ISSUING BANК ili ISSUING BANК?

Često se dogodi da prevodiocima glavobolju zadaju pojmovi koji se na prvi pogled čine sasvim jednostavni za prevođenje. To su najčešće izrazi za koje postoji više rešenja, ali i dalje nam nije sasvim jasno za koji da se odlučimo. Jedan od takvih primera nalazimo u radu sa bankarskim dokumentarnim akreditivima.

Višeznačni izraz issuing bank, u finansijskom žargonu engleskog jezika javlja se u nepromenjenom obliku, u nekoliko prevodnih varijanti. U osnovnom značenju i van konteksta ovaj termin znači „banka izdavalac“.

U različitim kontekstima on menja značenje, tako da kada ukazuje na centralnu banku jedne zemlje, jedinu instituciju koja je zakonski ovlašćena za izdavanje novca, termin  issuing bank dobija značenje „centralna banka“ odnosno „emisiona banka“. Ukoliko je reč o banci koja je otvorila /izdala akreditiv, adekvatan prevod na srpski jezik glasiće „akreditivna banka“. Кada se radi o terminima koji se odnose na različite hartije od vrednosti ili načine plaćanja, issuing bank može da označava banku koja je izdala, garanciju, obveznicu, ček ili platnu karticu, tako da u tom kontekstu odgovarajući prevod glasi „banka garant“.

U praksi se često kao predmet tumačenja javljaju i opšti pojmovi, čija sadržina nije jasno definisana, pa se tada tumače i formulišu onako kako je to uobičajeno u određenom sistemu. Na primer: u evropskom kontinentalnom sistemu opšti pojam Force Majeure (lat. vis maior – viša sila) tumači se kao prirodni događaj ili posledica ljudske radnje, dok je u anglosaksonskom ovaj pojam naveden kao Act of God i obuhvata samo posledice prirodne radnje.1

Кada se radi o razumevanju, odnosno prevodu stručnog teksta iz ove oblasti, neophodna su određena profesionalna znanja, ali i izuzetno dobro poznavanje jezika struke na kome se posao obavlja.

Literatura:

1. Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive, Revizija 2007, Publikacija  600, Privredna komora Srbije, Beograd; Nacionalni odbor Međunarodne trgovinske komore Srbije, Beograd, 2007. (prevod: Cvijeta Anđelković)

Autor članka:

Scroll to Top