UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

U susret Danu maternjeg jezika – 21. februar

Organizacija Ujedinjenih nacija proglasila je 21. februar kao Dan maternjeg jezika. I svetski esperantisti preko svoje krovne organizacije Svetskog esperantskog saveza obeležavaju taj dan raznim manifestacijama, jer se računa da je međunarodni jezik esperanto maternji jezik oko 1500 dece širom sveta. To su deca iz internacionalnih brakova esperantista u kojima oba supružnika opšte isključivo na esperantu. Ova deca naravno govore i jezik sredine u kojoj žive i školuju se (obično je to maternji jezik jednog od roditelja), a najčešće dobro poznaju i maternji jezik drugog roditelja.

Autor članka:

Scroll to Top