UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Izazovi u prevođenju tekstova iz oblasti medicine

Prevod tekstova iz oblasti medicine, kao i uostalom iz svih drugih stručnih oblasti, zahteva maksimalnu tačnost i preciznost, imajući u vidu da je jezik često stručan, veoma specifičan i može biti od vitalnog značaja za zdravlje pacijenta.

Veštine i znanje potrebno za prevod tekstova iz oblasti medicine

Prevođenje medicinskih termina je posebno izazovno onda kada odgovarajući medicinski termini, stručni pojmovi i ponekad koncepti koji se odnose na određene bolesti i njihovo lečenje ne postoje u drugoj kulturi ili jeziku.

Reči koje imaju latinski ili grčki koren su uobičajene u medicini. Međutim, poslednjih decenija se koristi sve više reči iz engleskog jezika za koje ne postoji adekvatan prevod na srpski jezik pa se one najčešće koriste u svom izvornom obliku. To je posebno upadljivo kada su u pitanju medicinska tehnika, medicinska sredstva i određeni hirurški postupci. Ovo je problem koji se može rešiti samo u saradnji sa lekarima, ali lekari uglavnom teško prihvataju takve reči prevedene sa engleskog na srpski jezik uz obrazloženje „da onda niko ne razume o čemu se radi“, zbog činjenice da su termini na engleskom jeziku u širokoj upotrebi.

Prevođenje medicinske terminologije postaje još složenije sa javljanjem novih bolesti i terapija. Sa nastankom novih epidemija sa kojima se danas suočava medicina, kao što su Zika i Ebola, javlja se potreba za njihovom prevodom na više jezika. Međutim, s obzirom da je medicinska terminologija tako široka, neizbežni su problemi kada prevodioci pokušavaju da kreiraju ispravan i odgovarajući prevod na različite jezike.

Biti prevodilac u medicinskoj industriji zahteva temeljno razumevanje medicinskih termina na dva ili više jezika. Ukoliko je neka osoba bilingvalna, to ne znači da će ona moći da prevodi medicinske termine sa jednog na drugi jezik zato što ta terminologija nije poznata osobama izvan date profesije. Na primer, čak i kardiologu možda neće biti dovoljno bliska terminologija iz drugih oblasti medicine, posebno na stranim jezicima.

Dobar medicinski prevodilac treba da poseduje sledeće tri sposobnosti:

  1. Da dobro poznaje i razume temu iz oblasti medicine koju prevodi
  2. Da može da čita i razume izvorni jezik uz apsolutno razumevanje značenja datog teksta
  3. Da može tačno da prenese značenje originalnog teksta na jezik na koji ga prevodi.

Sva ova tri atributa su podjednako važna zato što su oni blisko međusobno povezani i važni za razumevanje specifičnih rečenica na različitim jezicima. Ukoliko prevodiocu nedostaje samo jedna od gore navedenih veština, to može na kraju da ugrozi proces prevođenja.

Razumevanje medicinskog prevoda

Prevođenje medicinske terminologije iziskuje nekoliko kognitivnih veština koje idu ruku pod ruku sa efikasnim prenošenjem poruka. Problemi mogu da se jave ukoliko prevodilac koristi medicinske termine i jezik koji mogu da razumeju samo oni koji se bave specifičnim poljem medicine ne prilagođavajući ih ciljanoj populaciji pacijenata.

Primer za to je kada prevodilac koristi visoko stručnu terminologiju prevodeći medicinske dokumente namenjene običnoj populaciji. Na primer, termin hemoragija je medicinski termin koji označava krvarenje, međutim ukoliko se on koristi postoji velika verovatnoća da ovaj termin neće biti razumljiv pacijentu. Shodno tome, kada se prevodi dokumentacija namenjena stručnjacima iz oblasti medicine, prevodilac treba da koristi termin hemoragija, međutim ukoliko je dokument namenjen pacijentima treba koristiti termin krvarenje.

Gore navedeno se ne odnosi samo na reč koja je data samo kao primer. Dole je navedeno nekoliko medicinskih termina sa pojednostavljenim značenjima koje prevodilac treba da koristi u zavisnosti od toga da li je tekst koji prevodi namenjen stručnjacima ili pacijentima:

  • Apendicitis: zapaljenje slepog creva
  • Epistaksa: krvarenje iz nosa
  • Artralgija: bol u zglobovima
  • Insomnija: nesanica
  • Vertigo: vrtoglavica
  • Hipersenzitivnost: preosetljivost

Budućnost medicinskih prevoda

Prevod medicinskih tekstova predstavlja važan most za ljude svih nacionalnosti kako bi razumeli medicinsku terminologiju. Bez stručne pomoći prevodioca bilo bi skoro nemoguće ljudima koji ne govore strane jezike da prošire svoja znanja o globalnim zdravstvenim problemima.

Danas kada je Internet postao standardno sredstvo za pretraživanje tema koje su u vezi sa javnim zdravljem, ljudima su takođe postale dostupne prevodilačke usluge. Prevod medicinskih tekstova može da pomogne nekoj osobi da bolje razume termine iz oblasti biologije ili farmacije, kao i najnovija tehnološka dostignuća u sferi medicinskih sredstava.

Autor članka:

Scroll to Top