Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Изазови у превођењу текстова из области медицине

Превод текстова из области медицине, као и уосталом из свих других стручних области, захтева максималну тачност и прецизност, имајући у виду да је језик често стручан, веома специфичан и може бити од виталног значаја за здравље пацијента.

Вештине и знање потребно за превод текстова из области медицине

Превођење медицинских термина је посебно изазовно онда када одговарајући медицински термини, стручни појмови и понекад концепти који се односе на одређене болести и њихово лечење не постоје у другој култури или језику.

Речи које имају латински или грчки корен су уобичајене у медицини. Међутим, последњих деценија се користи све више речи из енглеског језика за које не постоји адекватан превод на српски језик па се оне најчешће користе у свом изворном облику. То је посебно упадљиво када су у питању медицинска техника, медицинска средства и одређени хируршки поступци. Ово је проблем који се може решити само у сарадњи са лекарима, али лекари углавном тешко прихватају такве речи преведене са енглеског на српски језик уз образложење „да онда нико не разуме о чему се ради“, због чињенице да су термини на енглеском језику у широкој употреби.

Превођење медицинске терминологије постаје још сложеније са јављањем нових болести и терапија. Са настанком нових епидемија са којима се данас суочава медицина, као што су Зика и Ебола, јавља се потреба за њиховом преводом на више језика. Међутим, с обзиром да је медицинска терминологија тако широка, неизбежни су проблеми када преводиоци покушавају да креирају исправан и одговарајући превод на различите језике.

Бити преводилац у медицинској индустрији захтева темељно разумевање медицинских термина на два или више језика. Уколико је нека особа билингвална, то не значи да ће она моћи да преводи медицинске термине са једног на други језик зато што та терминологија није позната особама изван дате професије. На пример, чак и кардиологу можда неће бити довољно блиска терминологија из других области медицине, посебно на страним језицима.

Добар медицински преводилац треба да поседује следеће три способности:

  1. Да добро познаје и разуме тему из области медицине коју преводи
  2. Да може да чита и разуме изворни језик уз апсолутно разумевање значења датог текста
  3. Да може тачно да пренесе значење оригиналног текста на језик на који га преводи.

Сва ова три атрибута су подједнако важна зато што су они блиско међусобно повезани и важни за разумевање специфичних реченица на различитим језицима. Уколико преводиоцу недостаје само једна од горе наведених вештина, то може на крају да угрози процес превођења.

Разумевање медицинског превода

Превођење медицинске терминологије изискује неколико когнитивних вештина које иду руку под руку са ефикасним преношењем порука. Проблеми могу да се јаве уколико преводилац користи медицинске термине и језик који могу да разумеју само они који се баве специфичним пољем медицине не прилагођавајући их циљаној популацији пацијената.

Пример за то је када преводилац користи високо стручну терминологију преводећи медицинске документе намењене обичној популацији. На пример, термин хеморагија је медицински термин који означава крварење, међутим уколико се он користи постоји велика вероватноћа да овај термин неће бити разумљив пацијенту. Сходно томе, када се преводи документација намењена стручњацима из области медицине, преводилац треба да користи термин хеморагија, међутим уколико је документ намењен пацијентима треба користити термин крварење.

Горе наведено се не односи само на реч која је дата само као пример. Доле је наведено неколико медицинских термина са поједностављеним значењима које преводилац треба да користи у зависности од тога да ли је текст који преводи намењен стручњацима или пацијентима:

  • Апендицитис: запаљење слепог црева
  • Епистакса: крварење из носа
  • Артралгија: бол у зглобовима
  • Инсомнија: несаница
  • Вертиго: вртоглавица
  • Хиперсензитивност: преосетљивост

Будућност медицинских превода

Превод медицинских текстова представља важан мост за људе свих националности како би разумели медицинску терминологију. Без стручне помоћи преводиоца било би скоро немогуће људима који не говоре стране језике да прошире своја знања о глобалним здравственим проблемима.

Данас када је Интернет постао стандардно средство за претраживање тема које су у вези са јавним здрављем, људима су такође постале доступне преводилачке услуге. Превод медицинских текстова може да помогне некој особи да боље разуме термине из области биологије или фармације, као и најновија технолошка достигнућа у сфери медицинских средстава.

Аутор чланка:
Scroll to Top