UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Može li kredit na zajam?

Za jezik koji se koristi ne samo u bankarstvu i finansijama, nego i u drugim oblastima,  veoma je bitno da prevodilac podjednako dobro poznaje i stručnu oblast i specifičan jezik struke na kome se poslovanje obavlja.

Zbog izrazite višeznačnosti termin credit moguće je različito tumačiti u različitom kontekstu:

credit – kredit

credit – kupovina na odloženo plaćanje

credit – odobrenje računa (označava iznos koji se uplaćuje na bankarski račun)

credit – zajam klijentu (pod uslovima ugovora)

credit – akreditiv (u punom nazivu Letter of Credit)

Pored toga, prilikom prevođenja imenice credit sa engleskog na srpski jezik, treba imati u vidu da termin zajam nije uvek odgovajuće prevodilačko rešenje.  Potrebno je istaći da iako se radi o gotovo identičnim pojmovima, ipak među njima postoji razlika. Pored drugih razlika, kredit i zajam razlikuju se i po tome što se kreditnim poslovima mogu baviti isključivo banke, dok zajmodavci, pored banaka, mogu biti i druga pravna i fizička lica. Svaki kredit je istovremeno i zajam, ali zajam ne mora da bude i kredit.1

Prilikom preuzimanja leksike iz drugih jezika, od izuzetnog značaja jeste i sagledavanje značenja koje pojedini termin ima u određenom kontekstu, kao nosiocu značenja. Jedan od načina za pronalaženje najprihvatljivijih rešenja i prevazilaženje problema nepreciznosti i višeznačnosti, jeste i neposredna saradnja stručnjaka koji se bave poslovanjem u određenoj oblasti i prevodilaca koji se bave prevođenjem stručne terminologije.

Literatura:

  1. Svetlana Magdelinić, Časopis Bankarstvo, Udruženje banaka Srbije, Beograd, 2007.

Autor članka:

Scroll to Top