UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE
REPREZENTATIVNO UDRUŽENJE U KULTURI

Pobuna vokala

Jednom prilikom na skupštini glasova vokali su odlučili da svoje pojavljivanje u nazivima brendova potpuno redukuju, bili su rezignirani i umorni jer su morali neprestano da okružuju konsonante i da im daju podršku. Brojčano manji ali podjednako zastupljeni, vokali su ovu odluku sproveli u delo.

Vratimo se u realnost, kada ste poslednji put sebi, ili nekome, kupili odevni predmet brenda, recimo, Reebok, ako ste obratili pažnju, mogli ste da primetite da se na vidnim mestima umesto potpunog naziva brenda pojavljuje devokalizovani akronim rbk, istu stvar ste mogli primetiti i kod niza drugih brendova tipa: Springfield (sprngfld), Replay (rply), Mango (mng)… Identično se javlja i kod naziva časopisa i magazina: Realno (rln), kod natpisa država na fudbalskim dresovima: Brasil (brsl)

Sa lingvističke tačke gledišta, ova pojava se može dovesti u vezu sa tendencijom redukcije vokala u raznim vidovima elektronske komunikacije, kao što je, na primer, komunikacija putem sms-a, sigurno ste i sami nekada napisali jbg umesto… Dok je sa marketinške tačke gledišta redukcija vokala u nazivima brendova čista ušteda materijala (boje, konca, metala…) i vešto izveden manevar koji se može nazvati re-branding, odnosno predstavljanje konkretnog brenda u novom svetlu, tako da bude prijemčiviji najvažnijoj karici lanca prodaje – samom kupcu.

Dakle, tendencija redukcije vokala u svim navedenim oblastima, može biti i korisna, naravno ako nije ekscesivna i ako je dovoljno smislena. Odnosno, može biti interesantna opcija za novi, alternativni vid komunikacije, ako se adekvatno prati i usmerava.

Autor članka:

Scroll to Top