Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Побуна вокала

Једном приликом на скупштини гласова вокали су одлучили да своје појављивање у називима брендова потпуно редукују, били су резигнирани и уморни јер су морали непрестано да окружују консонанте и да им дају подршку. Бројчано мањи али подједнако заступљени, вокали су ову одлуку спровели у дело.

Вратимо се у реалност, када сте последњи пут себи, или некоме, купили одевни предмет бренда, рецимо, Reebok, ако сте обратили пажњу, могли сте да приметите да се на видним местима уместо потпуног назива бренда појављује девокализовани акроним rbk, исту ствар сте могли приметити и код низа других брендова типа: Springfield (sprngfld), Replay (rply), Mango (mng)… Идентично се јавља и код назива часописа и магазина: Realno (rln), код натписа држава на фудбалским дресовима: Brasil (brsl)

Са лингвистичке тачке гледишта, ова појава се може довести у везу са тенденцијом редукције вокала у разним видовима електронске комуникације, као што је, на пример, комуникација путем смс-а, сигурно сте и сами некада написали jbg уместо… Док је са маркетиншке тачке гледишта редукција вокала у називима брендова чиста уштеда материјала (боје, конца, метала…) и вешто изведен маневар који се може назвати re-branding, односно представљање конкретног бренда у новом светлу, тако да буде пријемчивији најважнијој карици ланца продаје – самом купцу.

Дакле, тенденција редукције вокала у свим наведеним областима, може бити и корисна, наравно ако није ексцесивна и ако је довољно смислена. Односно, може бити интересантна опција за нови, алтернативни вид комуникације, ако се адекватно прати и усмерава.

Аутор чланка:
Scroll to Top