Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Блогосфера

EXTRA ВРХ ЈУЖНОГ ПОТОКА!?

EXTRA Најчешће се употребљава у сложеницама које су постале од њега и од других речи (страних и домаћих), нпр.: екстравагантан, екстраординаран, екстравертан, екстраменталан, екстрапрофит, екстрапарохијалан, екстраскроман…, али и у реченици, као прилог, о чему говори сваки речник страних речи (в. М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд, 1954), док је једнотомни Речник српског језика […]

EXTRA ВРХ ЈУЖНОГ ПОТОКА!? Read More »

Алат и занат

Сваки преводилац има много прича из праксе, неке бледе, неке опстају, неке су смешне, неке скоро па страшне… Да видимо каква је ова.

Велика дворана Сава центра – или, у духу нашег језика, Центра Сава. Касно поподне, годишњи скуп велике политичке партије.

Алат и занат Read More »

Нека остане распродаја

Акција (l. actio, fr. eng. action) радња, делатност, делање, дејство, предузимљивост; трг. удео, деоница, учешће са извесним капиталом у каквом привредном или трговинском предузећу и документ о том учешћу – Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза. Именица акција семантички посматрано, има веома опште значење, и њена употреба у комерцијалном дискурсу би требало да буде допуњена одређеним референцијалним додацима јер се једино тако исправно може вербално описати сасвим одређена, конкретна радња.

Нека остане распродаја Read More »

Kaziprst

ТАЈ НЕКИ, ОВАЈ ОНАЈ…

Имам тај, неки, осећај да ми је све у животу хармонично…»  – Овако је гласила реченица извесног госта у извесној емисије извесне ауторке на извесној телевизији. Ако имате истанчан језички слух сложићете се да цитирана реченица пара уши, као уосталом и моја реченица где сам четири пута у разним облицима написао реч извесно, но ја имам оправдан разлог за то: не желим да критикујем личности, већ њихов говор, ако није исправан, наравно, што је у овом случају тако.

ТАЈ НЕКИ, ОВАЈ ОНАЈ… Read More »

Непостојање преводних еквивалената у језику превода

Лако је преводити када се елементи једне језичке средине поклапају са елементима неке друге. Tешкоће настају када превођењем треба пренети елементе који се у различитим срединама, а у оквиру исте научно-стручне области, не поклапају. Тада је задатак преводиоца да, служећи се језичким средствима али и познавањем ванјезичког окружења и одређене стручне области, тачно, недвосмислено и јасно пренесе поруку из језика оригинала.

Непостојање преводних еквивалената у језику превода Read More »

Scroll to Top