Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Нека остане распродаја

Акција (l. actio, fr. eng. action) радња, делатност, делање, дејство, предузимљивост; трг. удео, деоница, учешће са извесним капиталом у каквом привредном или трговинском предузећу и документ о том учешћу – Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза. Именица акција семантички посматрано, има веома опште значење, и њена употреба у комерцијалном дискурсу би требало да буде допуњена одређеним референцијалним додацима јер се једино тако исправно може вербално описати сасвим одређена, конкретна радња.

Када у излогу неке продавнице видите натпис акција, можете себи поставити питање: Каква акција? А одговори би могли бити разни: акција пролећног чишћења просторија, акција реновирања објекта, акција забране пушења у затвореним просторијама… као и акција снижења цена. Овај последњи одговор у низу је адекватан за опис наведене радње, дакле, то је оно што трговци и хоће да саопште. С тим што сте ви до тог одговора дошли сами, што је у овом случају потпуно губљење времена, јер да уместо натписа акција у излогу видите натпис распродаја, уопште не бисте морали да размишљате, већ само да уђете у продавницу и купите жељени артикал.

Ни у земљама западне хемисфере нећете наићи на термин акција употребљен у том контексту, већ се за српски термин распродаја у енглеском језику, на пример, употребљава термин sale, у италијанском saldi итд.

Уосталом, сами процените која вам од следеће две реченице звучи смисленије: Купио сам одличне панталоне на распродаји или Купио сам одличне панталоне на акцији.

Аутор чланка:
Scroll to Top