Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

српски језик

EXTRA ВРХ ЈУЖНОГ ПОТОКА!?

EXTRA Најчешће се употребљава у сложеницама које су постале од њега и од других речи (страних и домаћих), нпр.: екстравагантан, екстраординаран, екстравертан, екстраменталан, екстрапрофит, екстрапарохијалан, екстраскроман…, али и у реченици, као прилог, о чему говори сваки речник страних речи (в. М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд, 1954), док је једнотомни Речник српског језика …

EXTRA ВРХ ЈУЖНОГ ПОТОКА!? Read More »

Нека остане распродаја

Акција (l. actio, fr. eng. action) радња, делатност, делање, дејство, предузимљивост; трг. удео, деоница, учешће са извесним капиталом у каквом привредном или трговинском предузећу и документ о том учешћу – Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза. Именица акција семантички посматрано, има веома опште значење, и њена употреба у комерцијалном дискурсу би требало да буде допуњена одређеним референцијалним додацима јер се једино тако исправно може вербално описати сасвим одређена, конкретна радња.

Kaziprst

ТАЈ НЕКИ, ОВАЈ ОНАЈ…

Имам тај, неки, осећај да ми је све у животу хармонично…»  – Овако је гласила реченица извесног госта у извесној емисије извесне ауторке на извесној телевизији. Ако имате истанчан језички слух сложићете се да цитирана реченица пара уши, као уосталом и моја реченица где сам четири пута у разним облицима написао реч извесно, но ја имам оправдан разлог за то: не желим да критикујем личности, већ њихов говор, ако није исправан, наравно, што је у овом случају тако.

Побуна вокала

Једном приликом на скупштини гласова вокали су одлучили да своје појављивање у називима брендова потпуно редукују, били су резигнирани и уморни јер су морали непрестано да окружују консонанте и да им дају подршку. Бројчано мањи али подједнако заступљени, вокали су ову одлуку спровели у дело.

Scroll to Top