Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

српски језик

EXTRA ВРХ ЈУЖНОГ ПОТОКА!?

EXTRA Најчешће се употребљава у сложеницама које су постале од њега и од других речи (страних и домаћих), нпр.: екстравагантан, екстраординаран, екстравертан, екстраменталан, екстрапрофит, екстрапарохијалан, екстраскроман…, али и у реченици, као прилог, о чему говори сваки речник страних речи (в. М. Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Београд, 1954), док је једнотомни Речник српског језика […]

EXTRA ВРХ ЈУЖНОГ ПОТОКА!? Read More »

Нека остане распродаја

Акција (l. actio, fr. eng. action) радња, делатност, делање, дејство, предузимљивост; трг. удео, деоница, учешће са извесним капиталом у каквом привредном или трговинском предузећу и документ о том учешћу – Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза. Именица акција семантички посматрано, има веома опште значење, и њена употреба у комерцијалном дискурсу би требало да буде допуњена одређеним референцијалним додацима јер се једино тако исправно може вербално описати сасвим одређена, конкретна радња.

Нека остане распродаја Read More »

Kaziprst

ТАЈ НЕКИ, ОВАЈ ОНАЈ…

Имам тај, неки, осећај да ми је све у животу хармонично…»  – Овако је гласила реченица извесног госта у извесној емисије извесне ауторке на извесној телевизији. Ако имате истанчан језички слух сложићете се да цитирана реченица пара уши, као уосталом и моја реченица где сам четири пута у разним облицима написао реч извесно, но ја имам оправдан разлог за то: не желим да критикујем личности, већ њихов говор, ако није исправан, наравно, што је у овом случају тако.

ТАЈ НЕКИ, ОВАЈ ОНАЈ… Read More »

Побуна вокала

Једном приликом на скупштини гласова вокали су одлучили да своје појављивање у називима брендова потпуно редукују, били су резигнирани и уморни јер су морали непрестано да окружују консонанте и да им дају подршку. Бројчано мањи али подједнако заступљени, вокали су ову одлуку спровели у дело.

Побуна вокала Read More »

Scroll to Top