Удружење научних и стручних преводилаца Србије
репрезентативно удружење у култури

Преводилачки алати – функције

У претходном блог посту дат је кратак историјат CAT алата , као и преглед основних елемената углавном свих тржишно доступних решења. Настављамо са прегледом главних функција преводилачких алата, одн. како то они могу да помогну преводиоцу и због чега њихова популарност расте међу научно-стручним преводиоцима.

Претрага (енг. Concordance или Concordance search)

Опција Concordance омогућава претрагу термина, фразе или дела сегмента у оквиру комплетне базе података одређеног пројекта. Добијени резултат представља списак свих изворних и циљних сегмената, укључујући мета-податке.i Овакво претраживање и TM и TB је изузетно корисно када се сећате да сте неки термин раније добро решили, али сте заборавили да запишете решење.

Поклапање (енг. Match)

Овим појмом се означава процентуално поклапање новог сегмента са неким од сегмената похрањених у преводилачку меморију. Оно може бити 101% (тзв. контекстуално поклапањеii, што значи да су и претходни или наредни сегмент у документу идентични), 100%, у распону 75-99% – што се сматра добрим поклапањем, као и испод 75% – што се означава енглеским термином fuzzy match (у смислу „местимично“, „спорадично“ поклапање).

Ови статистички подаци о поклапању могу да буду варљиви и да је сегмент са 85% поклапања у ствари исти (нпр. због грешке у куцању у изворном тексту), али и да сегмент са поклапањем 100% мора другачије да се преведе (на пример због разлике у роду именице приказане заменицом).

Статистика

Помоћу ове функције може се израчунати, за један или више докумената, или чак цели пројекат, колико има поклапања и које врсте у односу на преводилачку меморију или у оквиру самог документа или пројекта (тзв. интерног поклапања). Ова опција служи за израду предрачуна, али је врло корисна и за процену времена потребног да се превод одради.

Рециклажа

Када у новом документу постоје сегменти који се у потпуности поклапају са већ преведеним сегментима из преводилачке меморије, те се тај превод може искористити, онда се говори о рециклажи. Због рециклаже се преводиоци махом и одлучују на употребу преводилачких алата, будући да може да донесе огромне уштеде у времену, а и финансијску корист. Нажалост, због рециклаже се јављају и многи мешетари у преводилачком послу. Они са клијентима којима су потребне веће количине сличног превода (нпр. упутства за руковање неким апаратима) закључују посао, ангажују доброг преводиоца да одради прво упутство и преда меморију, а затим без информисања преводиоца користе даље ту меморију да преведу сва обимна понављања у наредним упутствима за друге моделе истог апарата, док преводиоцу плате само оне реченице које су потпуно нове и где рециклаже нема.

Паралелизација (енг. Alignment)

Паралелизација је поступак помоћу ког се прави преводилачка меморија од изворног текста и превода урађеног без примене преводилачког алата. Најбољи резултати се добијају ако су изворни и циљног текст истог формата, будући да се врши сегментација оба текста, а потом упаривање изворног сегмента са циљним сегментом. У том процесу се програм ослања на форматирање или термине, већ према подешавањима. Колико год ово звучало бајно, припрема TM уме да буде врло заметан посао, тако да треба добро извагати да ли је нешто вредно толиког труда.

Подржани формати

Можда највећа вредност коју нуде преводилачки алати је рад са документима различитих формата: од датотека креираних у програмима из пакета MS Office: .doc(x), .xls(x), .ppt(x), .vdx, преко многих формата из програма произвођача Adobe: .ai, .pds, .pdf, па све до .html, .xml, .svg и многих других.iii

Поред горе побројаних, постоје и друге додатне функције као што су нпр. предиктивно куцање (енг. Predictive Typing, али и Auto-Suggest код неких CAT алата), аутоматско уношење потврђених сегмената (енг. Auto-Propagation), провера квалитета: доследност примене терминологије из базе термина, провера правописа, као и низ функција које олакшавају сарадњу између преводиоца и лектора или између више преводилаца који раде на истом пројекту. Осим тога, преводилачки алати нуде и могућност вођења евиденције о самом пројекту (ко је наручилац, када је посао узет у рад, до када треба завршити, колико је процентуално одрађено…).

Међутим, колико год моћно деловали преводилачки алати, свакако нису свемоћни. О томе која су то ограничења и шта их то чини недовољним биће речи у наредном блог посту.

i Мета-подаци су информације о месту пронађеног термина: који документ је у питању, ко и када га је преводио и сл.
ii Енг. Context или contextual match
iii Комплетан списак формата може се наћи на веб сајту сваког произвођача.


Литература:

  1. Baker, M., & Sandanha, G. (eds.) (2009). Routledge encyclopedia of translation studies (2nd edition). Abingdon: Routledge.
  2. Mitkov, R. (ed.) (2003). The Oxford handbook of computational linguistics. Oxford: Oxford University Press.
  3. СРПС ЕН 15038:2008 – Услуге превођења – Захтеви за услуге (ен). Београд: Институт за стандардизацију Србије.
  4. Kluvanec, D. (2014). Getting the right mix – Approaches to machine translation in the European Commission. Објављено у: Baur W, Eichner B, Kalina S. et al. (eds.) (2014). Man vs. Machine? Рад представљен на XX светском конгресу Међународне преводилачке федерације (FIT) Man vs. Machine? The Future of Translators, Interpreters and Terminologists у Берлину (стр. 51-57). Berlin: BDÜ Fachverlag
  5. Olivia Craciunescu, Constanza Gerding-Salas, Susan Stringer-O’Keeffe (2004). Machine Translation and Computer-Assisted Translation: a New Way of Translating? Објављено у: Translation Journal. http://translationjournal.net/journal/29computers.htm. Приступљено: 10. 7. 2015, 05:10
  6. R. Ivanov & D. Marković (urednici) (2003). Microsoft računarski rečnik (Prevod 5. izdanja). Kovačević, D. & Živković, D. (prevodioci). Beograd: CET Computer Equipment and Trade.
Аутор чланка:
Scroll to Top